Wrokoman Dey 1 mei 2021: “De arbeidsklasse is zwaar getroffen”

Print Friendly, PDF & Email

Met de herdenking van de Dag van de Arbeid, is er geen reden om gerust te zijn. De situatie binnen het bedrijfsleven en de overheid stemt tot nadenken. Hoe verder? In een land waar er geen zicht is op verbeterde arbeidsomstandigheden en ontwikkeling, worden deze groepen het hardst getroffen.

Tegen de achtergrond van de actuele politieke-, economische- en medische situatie zijn de tegenstellingen en de verschillen groter dan ooit. Geen werk, risico werk, te veel werk, werken van huis uit of werken volgens COVID-protocollen op kantoor of bedrijf.

Wat is de huidige situatie in Suriname?
− Sluiting en vertrek van bedrijven
− Verminderde productiecapaciteit
− Devaluatie van de munt
− Hoge valutakoersen
− Geen of verminderde inkomsten
− Problemen in de transportsector
− Zichtbare achteruitgang

De noodzakelijke COVID-aanpak en over de (weekend) lockdowntijden leggen het bruisend economisch leven bijna stil. De bijkomende kritieken en bezorgdheid vanuit het bedrijfsleven, de producenten, de ambtenaren en de rest van de gemeenschap is dan ook zeer terecht.

De grootste groep werkers, de ambtenaren kampen met problemen als:
− Werken voor minder loon
− Inhouding van toelagen
− Dreigende ontslagen
− Achterhaalde minimum uurloon
− Solidariteitsheffing
− Koopkrachtdaling
− Onbetaalbare levensmiddelen
− Onzekerheden over de consequenties van IMF

Ondanks al het voorgaande lijdt de arbeidsklasse er daar bovenop er ook onder dat de vakbeweging geen eenheid vormt. Die eenheid is wenselijk als men wil opkomen voor de belangen, c.q. lotsverbetering van de werkende klasse. De realiteit is dat onderhandelingen over positieverbetering en salarisverhogingen telkens vooruit worden geschoven door de regering en door sommige bedrijven.

Het nieuwe normaal dankzij COVID heeft vele nieuwe kansen geboden en de NDP benadrukt dat desondanks grote delen van de arbeidsklasse diep getroffen zijn. De NDP doet daarom een beroep op de beleidsmakers om geen extra druk te leggen op de reeds getroffen arbeidende Surinamer. Maatregelen zoals bijvoorbeeld het schrappen van verzekerden uit het Bazo-bestand, zouden in deze fase achterwege gelaten moeten worden.

De NDP heeft tijdens haar regeerperiode vanuit haar ideologie veel aandacht besteed aan het sociaal-maatschappelijke in de samenleving en constateert dat de huidige regering minder sociaal gevoel heeft voor de verarming van het volk waardoor de kloof tussen rijk en arm groter wordt.

Er is dit jaar geen reden voor arbeiders om in een hoerastemming te zijn, maar de NDP feliciteert alle Surinamers in het bijzonder de werkende klasse en wenst hun een bezinningsvolle Wrokoman Dey toe.

De Nationale Democratische Partij

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG