BEP: vaders bidt en zoekt kracht om goede vaders te zijn

Print Friendly, PDF & Email

Vaderdag is de dag om hardwerkende mannen die vader zijn, in de bloemen te zetten en gedenken. Papa zijn betekent onderhouder en voorziener zijn van het gezin namelijk voor zichzelf, de moeder en de kinderen. Een voorname taak, omdat het gezin niet voor niemendal de hoeksteen van de samenleving wordt genoemd.

En de hoeksteen van het gezin is een goede, zorgzame en liefdevolle vader die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt. Hij helpt de moeder bij het opvoeden en grootbrengen van de kinderen en schroomt ook niet om verzorgingstaken als kinderoppas of huishoudelijke taken als koken of vaatwassen uit te voeren.

Echte en goede vaders voorzien niet alleen in materiële zaken voor het gezin, maar helpen ook met de overdracht en handhaving van correcte normen en waarden, zodat de kinderen gezond opgroeien tot sterke en verantwoordelijke burgers van onze samenleving en ons geliefd land.

Respect en liefde voor de moeders en respect en liefde voor de kinderen. Vaders bidt, zoekt en vindt de kracht om goede vaders te mogen zijn.

De politieke partij BEP wenst iedereen een prettige Vaderdag.

BEP

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG