COVID-19 en God

Print Friendly, PDF & Email

Bij de integrale benadering van het COVID-19-verschijnsel is het vanzelfsprekend, dat er ook vanuit de theologie gekeken wordt naar dit fenomeen, dat intussen reeds miljoenen levens over de wereld heeft opgeëist. Hopelijk zal dit artikel leiden tot vruchtbare discussies onder de bestaande religiën en onder de gelovigen onderling met als doel een goede keus te maken voor wat het vaccin betreft.

Als iemand die reeds impact heeft moeten verwerken van besmetting met het virus wens ik het volgende met u te delen. Ik behoorde jammer genoeg tot de groep van personen, die bij besmetting met COVID-19, ondanks het eerste vaccin gehad te hebben, toch nog fysieke klachten, waaronder vermoeidheid, lichaamspijnen, hoesten en zuurstoftekort had. Bij deze impact, waar jouw fysieke omstandigheden drastisch zijn veranderd en je naar zuurstof smacht heb jij alle tijd van de wereld om na te denken over het leven.

Onder deze omstandigheden zoeken wij ook vaak naar onze God. Zoals wij mensen gewoon zijn is ‘Mi Gado’ de eerste oproep in tijden van nood. In de wetenschap dat COVID-19 dodelijk kan zijn en dat er nog geen medicijn voor is ontwikkeld werd ook ik roomser dan de Paus. Als Christen heb ik tijdens mijn ziekte gedacht "ik heb veel van U gehouden, maar nooit zoveel als nu".

Ik wil mij haasten, eerlijkheidshalve aan te geven dat ik geen vrome kerkganger ben en niet tot een gemeente behoor, waardoor mijn collecte bijdrage aan de kerk een grote achterstand heeft. Ik ben echter dankbaar, dat ik de kans krijg deze achterstand te mogen inlopen. Nu begrijp ik de vele oproepingen van verschillende religieuze organisaties om te bidden en God om hulp te vragen. "Hij zal helpen, Hij alleen".

Als wij de overtuiging dragen dat de Almachtige Schepper van hemel en aarde alles wat leeft heeft geschapen dan moeten wij ook erkennen, dat virussen, die behoren tot de micro-organismen (en leven), tot zijn schepping behoren. Virussen zijn niet gisteren uit de hemel komen vallen. De wetenschap heeft uitgewezen dat virussen reeds van oudsher op deze aarde waren en reeds vaker zware impact hebben gehad op de mensheid, flora en fauna. Omwille van onszelf proberen wij alle schadelijke micro-organismen te bestrijden en te manipuleren, maar zij blijven evolueren.

In het kader van COVID-19 wil ik drie delen van de Bijbel bij u in herinnering brengen, die wij zouden kunnen relateren aan COVID-19:
1. Het verhaal van de zeven plagen in de tijd waarbij Mozes onder het juk van de Egyptenaren met de Israëlieten het land zou verlaten. Een van de plagen was dat alle eerstgeboren zonen van elk gezin zouden overlijden als men zoals God had bevolen niet een kruis van geofferd bloed op de voordeur zou aansmeren. De ongelovigen onder wie de Farao die dit hebben gegenereerd moesten hun oudste zonen ten grave dragen.

God heeft in onze tijd de mensheid de wijsheid gegeven vaccins te ontwikkelen om ons van de dood te behoeden. Ook wij negeren de helpende hand van onze Schepper om de dood te ontwijken. Wij ontwikkelen heel wat theorieën om vaccinatie tegen te gaan en zelfs in Gods huizen worden gelovigen aangemaand zich niet te laten vaccineren. En zoals de Farao zullen ook niet-gelovigen jammer genoeg het loodje leggen. Laten wij christenen het ontwikkelde vaccin zien en vergelijken met het bloed van het geofferd dier van de deur. Neem het vaccin en bespaar mensenleven.

2. God straft in het verhaal van Sodom en Gomorra, de mensen die vervallen zijn tot onherstelbaar immoreel gedrag en vernietigt de stad, zodat de mensen die het overleven weer volgens de regels gaan leven. Zij die het verbod om op hun vlucht achterom te kijken, negeerden werden, zoutpilaren. "Staan wij mensen nu niet weer op dit kruispunt, zaken te negeren?"

3. Het verhaal van Noah en de Ark, waar God zijn toorn over de mens laat komen en de aarde voor enige tijd onder water zet. Ook toen was God genoodzaakt de mens, die buitensporig werd te straffen. Uit goedertierenheid redde hij Noah en zijn familie en de dieren in de Ark om het voortbestaan te continueren.

Ik weet zeker dat ook in de overige religiën er op grond van anekdotes er verband kan worden gebracht met wat ons nu overkomt en met "Allah, Vishnu of Jah". De religieuze leiders hebben nu de nobele taak de gelovigen nog meer dan ooit dichterbij hun God te brengen. "Misschien heeft COVID-19 hiermee iets te maken?" Met alle respect en liefde voor de atheïsten en "non-believer’s van het vaccin".

De heer O. Terborg

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG