BEP: Keti Koti 2021 dwingt tot zelfreflectie

Print Friendly, PDF & Email

Broeders en zusters landgenoten van Suriname, hier en overal, het moge duidelijk zijn dat de heersende en dodelijke coronapandemie, onze wereld in een wurggreep genomen heeft. En onder andere de lockdownmaatregelen, de neergang van de economie, de afschuwelijke criminaliteit, de mentale bedreiging met veel moorden en zelfmoorden en verkeersongelukken, geweld tegen vrouwen en kinderen, de vele overstromingen in het land, de ondergelopen voedselaanplanten, de zeer hoge prijzen voor alle goederen en diensten, dwingen ons op deze Emancipatiedag in het jaar 2021, tot diepe reflectie en zelfreflectie.

Wie zijn we, waar zijn we en wat willen we bereiken. Hoe kunnen we daar aankomen, op een veilige manier, in vrede, in harmonie, met liefde en respect voor alle mensen en met liefde en respect voor de natuur waarvan wij zo afhankelijk zijn. De VHP-mediacommissie praat over 1 juli Keti Koti, de dag van herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname, als de spildatum van de moderne Surinaamse geschiedenis. President Santokhi spreekt van het verbreken van alle ketenen die ons land en volk geketend houden aan de slavernij van armoede en onderontwikkeling, racisme en discriminatie.

De leiders van de organisaties van Afro Surinamers pleiten dit jaar nog meer dan voorheen, voor het verbreken van de ketenen van mentale slavernij van de zwarte mensen. Door het wegdoen van de met geweld opgedrongen koloniale drogredenen van verdeeldheid en misleiding. De zwarte mensen moeten hun eigen geschiedenis en afkomst onderzoeken. De originele waarden en normen, cultuur en beschaving, attitude, mentaliteit en identiteit van Afrika leren kennen, die de koloniale meesters met bruut geweld van hen hebben afgepakt. Zodanig dat er tot nu toe diepe sporen van demotivatie en apathie en achterstelling bij de nazaten van de tot slaafgemaakte Afrikanen van Suriname te bespeuren zijn.

De Afro’s wier voorouders met een geduchte en bewonderenswaardige strijd, een ware guerrillaoorlog tegen de koloniale meesters, gevoerd hebben. Onder aanvoerders zoals Baron, Boni, Joli-Coeur, Broos, Arabi, Boston Bendt, Kwakoe en Kwadjani. De koloniale meesters werden gedwongen vrede te sluiten en de vrijheidsstrijders hun vrijheid terug te geven, die ze gebruikten om ruim 100 jaar later te bewerkstelligen, dat de algemene slavernij van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname, in 1863 in zijn geheel werd afgeschaft.

Na een jaar of twee, drie ontstond de Surinaamsche Bank in 1865, gevolgd door de Koloniale Staten in 1866. De zwaar bevochten Manspasi Keti Koti van 1863 werd een ontwikkelingsrivier die stroomde naar de verbreking van de koloniale ketenen, naar de souvereine politieke onafhankelijkheid van Suriname in 1975.

Anno 2021, herdenken wij 158 jaar afschaffing van de slavernij voor Afro Surinamers. De ontwikkelingswerker Emmy Hart zegt blijf niet hangen in het verleden, maar richt een vastberaden oog op de toekomst en werk er gezamenlijk naar toe. De dichteres Celestine Raalte raadt aan de grote rotsen en blokkades op onze ontwikkelingsweg, in stukjes te hakken en aan de kant te schuiven, zodat wij onze weg kunnen vervolgen.

De BEP vindt eenheid onder de Afro Surinamers en saamhorigheid onder de totale Surinaamse bevolking, de weg vooruit en al onze allerbeste moeite waard. We hebben maar een Suriname. Maar een Gado-gi Suriname. Dus moeten we daar vreselijk zuinig op zijn. Prettige Manspasi Keti Koti 2021.

BEP Mediateam

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG