HVB: vrijheden gebruiken voor ontwikkeling, bloei en versterking van een echte natie

Print Friendly, PDF & Email

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft gemeend deze dag als terugblik te gebruiken voor de recente ontwikkelingen binnen de partij. In de tijd van pandemie waar bijeenkomsten niet mogelijk zijn, probeert de partij op deze manier verheldering te brengen. De HVB heeft velen, die geloof hebben in de hervormings- en vernieuwingsgedachte een huis geboden om samen deze gedachte te implementeren in ons dagelijks bestaan. In ons huis zijn vele vormen van vrijheden geboden, omdat wanneer wij willen hervormen en vernieuwen wij de vrijheid moeten hebben om zulks te kunnen doen.

Deze vrijheden hebben de echte HVB’ers gebruikt om zich dienstbaar te maken voor de samenleving. Een bijdrage in de vorm van verschillende trainingen om invulling te geven aan de zelfredzaamheidsgedachte, de vele donaties in welke vorm dan ook, om dienstbaar te zijn waar mogelijk en de verschillende activiteiten die zijn ontplooid om onder de jongeren van de partij de morele waarden en normen, ook in de politiek, bij te brengen.

In dit traject van hervorming en vernieuwing hebben wij HVB’ers voorgoed verloren. Wij staan stil bij het heengaan van Bens Abas, Vergillio Rebin, Oom Frans, Pae en Mae van partijcentrum Mariënburg, Rosana van Peperpot enzovoort. Velen die oprecht geloof hebben gehad in de kerngedachte van de partij. Wij zullen hun eeuwig dankbaar zijn en hun voorbeeld van dienstbaarheid en onbaatzuchtigheid meenemen. Wij steken het niet onder stoelen of banken dat hun gemis in onze dagelijkse activiteiten voelbaar is, maar de partij is het ook aan hun verplicht zich waar te maken en moet dus gesterkt verder om invulling te geven aan de kerngedachten van de partij om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land.

Vandaag is ook de juiste dag om stil te staan bij het feit dat enkele leden de vrijheid hebben genomen de partij te verlaten om aansluiting te zoeken bij een andere partij. Deze leden hebben van alle geboden vrijheden in het huis van de HVB, misbruik gemaakt en hebben zelfs getracht een breuk te brengen binnen de partij. De partij doet niet aan vuilsmijterij en biedt een ieder de vrijheid zijn heil elders te zoeken wanneer men zich niet meer prettig voelt bij de partij. Wel is duidelijk geworden dat deze groep de gedachte van hervorming en vernieuwing nooit heeft begrepen of men heeft zijn eigen betekenis aan gegeven om zo zijn eigen doelen te bereiken.

Anno 2021 smachten wij allemaal nog naar vrijheid. De vrijheid om te zijn wie wij willen, de vrijheid om weer vrij te zijn, de vrijheid om verlost te zijn van het coronavirus en alle varianten, de vrijheid ons te ontwikkelen, de vrijheid om weer gewoon te zijn en de vrijheid om weer lief te hebben op onze eigen Surinaamse manier!

De HVB dankt daarom een ieder, elke oprechte HVB’er van Nickerie tot Marowijne, voor elke vorm van bijdrage en steun geleverd aan de partij. Een ieder die zonder broodvrees nog steeds achter de partij kan staan, omdat die gelooft in de vrijheid van waarachtige democratie. Een ieder die op zijn of haar manier de vrijheid neemt om invulling te geven aan de hervormings- en vernieuwingsgedachte en zo een bijdrage levert aan de ontwikkeling van ons mooi land! Een ieder die zich dagelijks aansluit, omdat die ook geloof heeft in de idealen van de partij! Samen doorstaan wij de groei en door samen te werken en ons te bundelen kunnen wij een bijdrage leveren aan natievorming!

De HVB wenst aan u allen een bezinningsvolle dag toe en roept u allen op om samen onze vrijheden aan te wenden aan ontwikkeling, bloei en versterking van een echte natie!

HVB

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG