Volksgezondheid na één jaar in diep dal

Jennifer Vreedzaam. Beeld: Eagle Media Suriname
Print Friendly, PDF & Email

Na een jaar regering-Santokhi moet ik mij danig zorgen maken over het beleid van het ministerie van Volksgezondheid. Zoals ik in de vorige regeerperiode nimmer aan een kantlijn heb gestaan als voorzitter van de vaste Commissie van Volksgezondheid in De Nationale Assemblée (DNA) en mijn stem altijd heb laten horen, zal ik de burgers ook nu blijven beschermen in deze zeer moeilijke tijden. Ik vind het bedroevend dat ik als DNA lid het beleid niet adequaat kan controleren en moet ik mij wenden op een heel andere manier buiten DNA, om de samenleving te informeren.

Onder zeer moeilijke omstandigheden waaronder de gang naar het IMF en de COVID-19-pandemie, zal de vraag zijn “Hoe er op economisch vlak maar vooral binnen de gezondheidszorg, goede en doordachte beleidskeuzes gemaakt kunnen worden”? Na de persconferentie van de fractie van de NDP afgelopen dinsdag, hield de minister van Volksgezondheid een relaas, daarbij steeds weer gebruikmakend van de algemeen bekende slogan van regering-Santokhi “de vorige regering”, waar je niets mee kunt beginnen. Dit soort kreten geven alleen maar de incompetentie aan en dat men de stoel van het ministerschap heilig waant.

Verantwoording afleggen wordt afgedaan met vingerwijzing en een wollig verhaal. Ondertussen voert rancune de boventoon op het ministerie, zonder de hand in eigen boezem te steken. De keuringskwitantie die is uitgeschreven door de minister zelf, spreekt boekdelen. Was dit het daadwerkelijke motief van zijn trip naar Miami? De minister ziet het stof in andermans huis al te vaak, maar voor de kilo’s zand in de zijne sluit hij de ogen. Goed bestuur wordt steeds met de mond beleden door vooraanstaande figuren binnen deze regering, echter kunnen de daden en de vele corruptieve praktijken getypeerd worden als onbehoorlijk bestuur.

Aan het begin van de COVID-19-pandemie in maart 2020 heeft de toenmalige regering de focus gelegd op het beschermen van de samenleving door resolute indamming van de spreiding van het virus. De visie bij regering-Bouterse was het behouden van een gezonde samenleving met dien verstande dat het ook van belang is om de economie in stand te blijven houden in een crisissituatie. Immers, een gezonde samenleving zorgt voor productie. Bij de regering-Santokhi ligt de focus duidelijk op de economie ten koste van de gezondheidszorg.

Ondanks het financieringsvraagstuk dat decennialang een drempel vormt, heeft regering-Bouterse een sociaal rechtvaardig model ontworpen voor de gevallen die tussen wal en schip kwamen te liggen, terwijl aan structurering en wetgeving is gewerkt. De huidige regering kiest ervoor om het financieringsvraagstuk in de gezondheidszorg te verhelpen vanuit een “commerciële benadering”.

Privé-initiatieven (zie ook de rententieregeling) worden nu enorm gestimuleerd, met het gevolg dat de zorg veel duurder en minder toegankelijk is geworden. De samenleving ervaart meer dan ooit dat “wie geen geld heeft, geen recht heeft op zorg”. Immers, de regering is begonnen met 130.000 personen uit het bazo-systeem af te vloeien, de huisartsenpraktijkposten zijn gesloten, essentiële medicamenten zijn uit de medische klapper van het SZF geschrapt en de kosten van medische verbruiksartikelen, ziekenhuisopnames, operaties en consultaties zijn drastisch verhoogd.

Het is triest wanneer de regering de kosten die de gezondheidssector niet langer kan dragen, niet in voldoende mate helpt financieren, terwijl de staatsinkomsten in het afgelopen jaar zijn verhoogd, door de vier devaluaties, de extra inkomsten uit de goud- en olie-exporten en de solidariteitsheffingen. Deze beleidskeuze heeft ernstige gevolgen voor de volksgezondheid alsmede de samenleving.

Het is uitermate kenmerkend, zelfs historisch dat binnen één jaar na de regeringswisseling, de gehele gezondheidssector in rep en roer is, met het noodlottig gevolg dat vooral patiënten de dupe worden van het wanbeleid. De minister is niet in staat gebleken de vele problematieken binnen deze sector op te lossen, om maar niet te spreken over het COVID-19- vraagstuk.

DNA heeft in de Wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand SRD 1,5 miljard goedgekeurd om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Echter zien wij bitter weinig hiervan terug. Integendeel wordt de samenleving slachtoffer van diverse COVID-golven door ongefundeerde toepassing van epidemiologische maatregelen en een vaccinatieprogramma, waarbij de kern alleen gericht is op het vaccineren in plaats van duidelijke faciliterende gezondheidsbevorderende interventies voor de samenleving. Om maar niet te spreken over de falende voorlichting. Mij bekruipt het gevoel dat het doel van de regering is om het COVID-19-virus te laten uitrazen in de samenleving zodat er groepsimmuniteit wordt opgebouwd.

Deze reeks van verkeerde beleidskeuzes resulteren in desastreuze gevolgen voor de sector, stagneert de loongroei en zijn er slechte tot geen carrièremogelijkheden binnen de sector. Voorts is er geen vernieuwing in de zorg, de kwaliteit verslechterd en de braindrain wordt alsmaar erger, topklinische zorg wordt stopgezet, andere zorgdiensten komen in gevaar en de samenleving kan zich geen goede gezondheidszorg meer kan permitteren. Binnen de bestuurlijke historie kan gerust geconcludeerd worden dat de huidige minister van Volksgezondheid niet de juiste persoon is op de juiste plaats en dat zijn desastreus gevoerde beleid over het afgelopen jaar, een motie van afkeuring waard is.

Jennifer Vreedzaam Lid van De Nationale Assemblée

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG