“NDP op Weg” in Commewijne

“Ik zal met alles wat ik heb en kan, deze partij blijven ondersteunen en u blijven dienen”, zei Ann Sadi. Foto: NDP
Print Friendly, PDF & Email

“Ik zal met alles wat ik heb en kan, deze partij blijven ondersteunen en u blijven dienen”, zei Ann Sadi, assembleelid van Commewijne, zondag tijdens een meeting met de partijstructuren van de NDP in Commewijne. In de reeks van districtenbezoeken van de partij, is Commewijne het derde district dat is bezocht op zondag 25 juli.

Er zijn wederom verschillende presentaties gehouden door bestuursleden en partijtoppers over de ontwikkelingen binnen de organisatie, de evaluatie en toekomstplannen.

De structuren van de partij kregen tijdens deze meeting inzicht in de toekomstplannen van de partij. De leden konden hun mening geven en vragen stellen over de stand van zaken binnen NDP-afdeling Commewijne, de gehele partij en de huidige politieke situatie. Er was een grote groep belangstellenden voor deze ontmoeting, maar vanwege de COVID-protocollen kon slechts een deel aanwezig zijn. De verkregen informatie zal dan verder worden gedeeld met degenen die niet aanwezig konden zijn.

De “NDP op Weg” heeft onder meer als doel haar partijstructuren te ontmoeten en te informeren over partijaangelegenheden en de huidige sociaal-maatschappelijke en economische situatie. De structuren krijgen hierdoor inzicht in het beleid van de vorige regering ten opzichte van het huidig beleid. Gezien de constante verwijten richting de vorige regering is het noodzakelijk dat het gevoerde beleid haarfijn uiteen wordt gezet.

Op organisatorisch niveau werd gedeeld dat de NDP tot dusver de enige partij is die bij voordrachten voor partijpolitieke en bestuurlijke functies altijd een verantwoorde balans heeft gemaakt tussen ouderen en jongeren. De partij heeft zich eraan gecommitteerd om haar organisatie verder te transformeren. Hierbij is een van de randvoorwaarden dat er een vlotte transitie plaatsvindt na een gedegen politieke scholing. Populair wordt gezegd dat dit de overdracht is naar jongeren, echter is deze overdracht niet zonder condities.

Een overdracht van oudere en meer ervaren of doorwinterde politici naar enthousiaste, capabele leden kan alleen plaatsvinden, als die kandidaten bereid zijn belangeloos en hard te werken voor de partij.

Een van de partijtoppers, die vol overgave meedoet aan het transitieproces is Ivan Graanoogst die vanaf 1980 in verschillende hoge militaire, politieke en bestuurlijke functies heeft gediend. Op de vergadering heeft Graanoogst zijn ervaringen in het veld gedeeld en een presentatie gehouden over het functioneren van de partijstructuren en het nut van samenwerking en informatievoorziening. Graanoogst heeft als partijcoördinator voor Coronie samen met het team en de stemmers alle twee zetels binnengehaald bij de verkiezingen van 2020.

Onder de aanwezigen bevonden zich ook Henk Herrenberg, Enrique Ralim en gewezen assembleelid Rajiv Ramsahai. Van de overige districten waren de assembleeleden Wilsientje van Emden van Brokopondo en Claudie Doornkamp-Sabajo van Marowijne aanwezig als toehoorders. Zij bereiden zich voor op de komst van de partijdelegatie.

De leiding van de partij wenst de organisatie en de structuren van Commewijne te bedanken voor haar warme ontvangst en hun gastvrijheid. De NDP blikt tevreden terug op deze geslaagde vergadering en trekt komend weekend verder naar het zuiden.

De partij die in eenheid optrekt!

NDP Media en Communicatie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG