Rendel Feller: “Ik ben onterecht aangehouden”

Rendel Feller. Foto: Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Op zaterdag 28 augustus 2021 ben ik, Rendel Feller, activist en Surinaams burger, onterecht thuis bij mij door de politie van het ressort Nieuwe Haven aangehouden omdat ik mij volgens de politie schuldig zou hebben gemaakt aan opruiing. Daarbij heeft de politie mijn mobiel opgeëist en in beslag genomen voor onderzoek, terwijl ik daarin veel privéinformatie heb bewaard welke mij volledig toebehoort.

De politie gaf aan, dat ik een voicebericht heb rondgestuurd in een privé WhatsApp-groep waarin ik Surinaamse burgers heb opgeroepen om op maandag 30 augustus 2021 in de vroege morgenuren aanwezig te zijn bij Krijgsraad aan de Wulfinghstraat om onze gewezen president moreel en lijflijk te ondersteunen, daar de bekende 8 decemberstrafzaak wederom voortging.

Ik heb in de bewuste audio ook opgeroepen om ons na de zitting te begeven naar het gebouw van De Nationale Assemblee om te protesteren, "ook al moet het bossen!" Met het laatste bedoelde ik duidelijk een VREEDZAME BETOGING en zinspeelde ik met ‘bossen’ op eventueel gebruik van traangas welke de politie zou kunnen gebruiken en in Surinaamse termen zou bossen op de demonstranten. Mijn bedoeling was geenszins om ons gewelddadig of opruiend te gedragen die bewuste maandag bij het gebouw van De Nationale Assemblee.

Uit het gesprek met de inspecteur W. blijkt, dat de politie in opdracht van ‘hogerhand’ welke ik vermoed de huidige president, mij moest aanhouden. De inspecteur W. gaf ook aan om liever "met dit alles te stoppen" (doelende op mijn vele protestacties), omdat ik volgens hem geen background heb.

In elk geval is de politie zonder mijn toestemming in mijn mobiel (privébezit) geweest en vermoed ik dat zij het hebben gehackt om gegevens zoals foto's, video's en chatberichten en mijn heilige privéinformatie eruit te krijgen. Let wel, ik heb ze geen toestemming gegeven om in mijn telefoon te gaan neuzen. Ik weet ook niet wat ze met de informatie uit mijn mobiel gaan doen. Straks ligt mijn privé op straat.

Ik moet melden dat ik de telefoon onder pressie heb moeten afstaan, omdat zij mij voorhielden dat ik anders niet vrijgelaten zou worden. De telefoon heb ik na negen dagen weer teruggekregen van de politie na zelf bellen en informeren hoe het daarmee staat.

Ik moet ook vermelden, dat de agenten een paar dagen na mijn aanhouding thuis zijn geweest en mij voorhielden, dat er een fout was in het proces-verbaal en ik opnieuw moest tekenen. Ik heb dat geweigerd want het leek meer op valsheid in geschrifte. De naam van de agent en inspecteur zijn bekend bij de inzender.

Wat ik hiermee wil aangeven beste Surinamers, is dat deze regering de politie misbruikt om het volk vrees aan te jagen met zo een onterechte aanhouding zonder enige redenen of strafbare handelingen gepleegd door een burger.

Nu mag de burger zijn mening niet meer vrij uiten welk recht de grondwet van Suriname hem verleent. Deze regering claimt een democratische regering te zijn, maar uit haar handelen lijkt het meer op een dictatoriale staat, waar burgers hun mening niet mogen uiten (a la Noord-Korea), waar ze belet worden om te protesteren en te demonstreren en plotseling om een vergunning wordt gevraagd, terwijl toen deze zelfde regering in de oppositie zat, zij nooit verplicht werden met een vergunning protestdemonstraties te houden.

Suriname is nu geen democratische staat meer, maar een machtsstaat, een dictatuur!

Nu zijn burgers zelfs niet vrij om via WhatsApp of social media kritiek te leveren op deze regering of de zwaarbewapende politie wordt op je afgestuurd en zelfs je mobiel wordt in beslag genomen. We worden monddood gemaakt als burgers!

Wij burgers zijn niet meer vrij en veilig in dit land!

Een verontruste burger,
Rendel Feller
Activist

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG