BEP: “Marrons in een wurggreep van gelukzoekers en politici”

Print Friendly, PDF & Email

De BEP feliciteert de gehele Surinaamse bevolking, maar in het bijzonder de marrons overal ter wereld met de Dag van de Marron. 261 jaar geleden hebben de marrons vrede gesloten met de koloniale onderdrukkers. Men had eerder gekozen voor een leven in vrijheid in het oerwoud boven het leven onder het juk van de slavernij. Geen enkel obstakel kon hun drang naar vrijheid stoppen. Velen hebben hun leven gegeven voor de vrijheid.

Vandaag, 10 oktober 2021, zien wij dat de marrons nog steeds geen recht/titel hebben op de gronden binnen hun woongebieden, terwijl onder andere politici en hun vrienden grote lappen gronden naar willekeur toe-eigenen.

261 jaar na de vrede van Auka (1760) zijn de marrons in een wurggreep van gelukzoekers en politici die onder het mom van het opkomen voor de belangen van de marrons zich schuldig maken aan zelfverrijking en egocentrisme.

Wij hopen dat de geesten van de grote en heldhaftige marronstrijders van weleer over de marrons zullen waken en dat iedereen die hen misbruikt en of wil misbruiken vroeg of laat tot het besef zal komen dat de huichel- en leugenachtige aard altijd achterhaald zal worden.

God zegen Suriname.

Media Team BEP

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG