Solidariteitsverklaring samenwerkende vakbonden 1:6

SWM-medewerkers in actie. Beeld: D-TV Express
Print Friendly, PDF & Email

De groep samenwerkende vakbonden 1:6 volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de acties van de Surinaamsche Waterleiding Werknemersorganisatie (SWWO) nauwlettend. De situatie heeft een punt bereikt waarbij er tussen bond en directie een overbruggingstoelage is afgesproken omdat er nog geen cao kan worden getekend. De bond onder leiding van de heer Dwayne Cairo heeft besloten voor de werknemers op te komen omdat er geen duidelijkheid is wanneer de toelage wordt uitbetaald.

Het personeel van de SWM is woedend over het feit dat er tot nu toe geen duidelijkheid is over een toelage die is overeengekomen met de directie. "We worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. En we zijn moe geworden. Wi e dede." Bron: de Ware Tijd, 14 oktober 2021

Het kan er bij de groep samenwerkende vakbonden 1:6 niet in dat werknemers op deze manier worden behandeld. Wij verklaren ons daarom solidair met de bond van SWM onder leiding van de heer Cairo, meer nog omdat wij merken dat deze bond daadwerkelijk opkomt voor het belang van de werknemers,

Namens de voorzitters van de samenwerkende vakbonden 1:6

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG