Suriname, een oproep doen aan de leiders van de politieke partijen en alle DNA-leden

Dennis Lapar
Print Friendly, PDF & Email

De meeste Surinaamse Nederlanders vinden het niet leuk, dat zij van de Surinaamse overheid (kabinetten, ministeries, directeuren) geen antwoord krijgen op hun brieven. De klachten van de Surinaamse Nederlanders zijn echt niet uit de lucht gegrepen en zijn gebaseerd op harde feiten.

Het negeren van de inzenders van brieven moet mijns inziens tot het verleden gaan behoren. Het getuigt juist van goed fatsoen om te allen tijde een bevestiging van ontvangst naar de indiener van de brief te sturen en aan te geven, dat de brief beantwoord zal worden en ook een antwoordindicatie aan te geven.

De Surinaamse Nederlanders nemen hun tijd en moeite om met ideeën c.q. voorstellen te komen. Een antwoord terug van de Surinaamse overheid naar de indiener, dat de brief is ontvangen en dat de indiener te zijner tijd antwoord krijgt, is zeker niet teveel gevraagd. Surinaamse overheid graag uw aandacht hiervoor.

De roofovervallen in Suriname hebben ervoor gezorgd, dat vele inwoners van Suriname angstig zijn. Het is verschrikkelijk om te lezen, dat de burgers in hun slaap worden overrompeld en mishandeld, niet door één rover maar door liefs vier of vijf rovers. De Hindoestanen in Suriname zijn de meeste slachtoffers. Dat is een harde constatering. Sommige mensen zullen meteen zeggen, dat deze waarneming niet klopt. De namen van de slachtoffers zijn bij de politie bekend. De politie weet heel goed, dat veelal de Hindoestanen worden overvallen.

De laatste tijd observeren de criminelen de autobestuurders. Wanneer de criminelen in de gaten hebben hoe de autobestuurder eruitziet, wordt de auto van deze persoon klemgereden hetzij door één of twee auto’s. De daders slaan dan hun slag en laten de autobestuurder in schock achter. Opvallend is, dat de autobestuurders, die worden overvallen, Hindoestanen zijn en veelal senioren.

Het is echt schandalig wat er gaande is in Suriname. De Hindoestanen zijn ook inwoners van Suriname. Vaak wordt gezegd, dat alle Hindoestanen rijk en vermogend zijn ten opzichte van andere bevolkingsgroepen in Suriname. Dat is absoluut niet waar. Er zijn heel veel Hindoestanen in Suriname, die ook arm zijn en net als de andere arme bevolkingsgroepen het zeer moeilijk hebben.

Het beeld klopt dus niet dat de Hindoestanen rijk zijn. Het wil niet zeggen, dat iemand, die in een redelijk goed huis woont ook geld heeft. Een burger in een klein huis kan veel meer geld hebben dan een persoon in een betere woning. Het huis moet geen maatstaf zijn. De burgers van een land hebben de vrijheid zelf te bepalen op welke wijze zij hun geld willen uitgeven. De ene burger is spaarzaam en de andere burger geeft het geld uit aan luxegoederen zoals een dure auto en/of vakanties. Laten wij dus stoppen om naar de Hindoestanen te wijzen en zeggen dat zij rijk en vermogend zijn.

Ook bij andere bevolkingsgroepen in Suriname zijn er rijke en arme mensen. Eenieder die hard werkt en op een verantwoorde wijze zijn of haar geld uitgeeft, zal een redelijk leven hebben. Het maakt niet uit of je in Suriname of Nederland woont. Wil je niet werken, dan moet je ook de consequenties dragen en niet afgunstig zijn op een andere persoon. Ook in Nederland heb je (Surinaamse) Nederlanders, die het moeilijk hebben.

Beste mensen, in dit artikel zijn twee zaken benoemd, waarover veelal niets wordt geschreven. Sommige mensen zullen dan roepen, dat ik een Nederlander ben en niets mag schrijven over het niet beantwoorden van brieven en de roofovervallen. Tegen deze mensen zeg ik, dat alle Surinamers, die in Suriname zijn geboren, echte Surinamers zijn, waar zij ook nu in de wereld wonen. Het “Surinamer zijn” kan niemand van hen afpakken. Een paspoort is een reisdocument. De Surinaamse Nederlanders hebben inderdaad een Nederlands paspoort in hun handen, maar het Surinaamse geboortebewijs koesteren zij zeer.

De leiders van alle politieke partijen en de assembleeleden moeten hun achterban nu oproepen en hen duidelijk maken, dat er geen onderscheid wordt getolereerd in Suriname en dat wij met zijn allen samen dit land zullen opbouwen. Eenieder moet nu aan de slag. Er is geen tijd meer om achterover te leunen en naar elkaar te wijzen. Het “etnisch gedoe” moet afgelopen zijn. Wij zijn Surinamers.

Dennis Lapar
Directeur van Stichting FinanceSuriname

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG