“Parmessar, Bouva en Vreedzaam hypocriete misleiders”

De NDP-assembleeleden Parmessar, Bouva en Vreedzaam
Print Friendly, PDF & Email

Rabin Parmessar, Melvin Bouva en Jennifer Vreedzaam kunnen het niet verkroppen dat president Chan Santokhi successen boekt zowel nationaal als internationaal. Het doet Parmessar, Bouva en Vreedzaam, heel veel pijn dat na het aantreden van president Santokhi, de deuren nu wijd opengaan voor Suriname. Dankzij de inspanningen van president Santokhi, is de regering erin geslaagd vertrouwen te creëren.

Deze drie parlementariërs zijn erg verbitterd dat president Santokhi, ontvangen is door de koning van Nederland en de Staten-Generaal. Deze hypocriete misleiders hadden dat niet verwacht. De ontvangst van president Santokhi, door de koning van Nederland en Staten-Generaal zijn historische momenten, wij moeten zulke historische momenten juist toejuichen in plaats van af te kraken.

Vreedzaam schrijft in een artikel dat president Santokhi, het voor elkaar krijgt steeds negatief in de publiciteit te komen. Kan Vreedzaam met slechts één voorbeeld illustreren dat onze president negatief in de publiciteit is gekomen? Wat moeten we dan zeggen van ex-president Desi Bouterse? De baas van Vreedzaam komt vanaf 25 februari 1980 tot heden regelmatig negatief in de publiciteit. Recent nog de geruchtmakende wapendiefstal uit zijn huis en de veroordeling van hem tot twintig jaar gevangenisstraf.

Zowel Vreedzaam als Bouva, geven aan dat president Santokhi, voor een bijna lege zaal zijn spreekbeurt heeft gehouden tijdens COP26-conferentie. Maar ze zwijgen als het graf, dat ook andere wereldleiders hun speeches voor een bijna lege zaal hebben gehouden. Maar wat heeft de lege zaal te maken met de toespraken van de wereldleiders?

President Santokhi, heeft een schitterende toespraak gehouden, maar voor Bouva en Vreedzaam, is een volle zaal belangrijker dan een interessante en belangrijke boodschap. De speech van de president oogstte lof. Het was een speech vol passie met een duidelijke boodschap. Maar als Vreedzaam en Bouva de video met een paarse bril bekijken en met een half oor luisteren zal het automatisch negatief zijn.

Op de COP26 zijn er protocollen die strikt nageleefd moeten worden, de COP26-conferentie is niet de ‘Berm’ van de NDP of een paarse bacovenwinkel. Gelukkig heeft president Santokhi, met zijn antwoord in het parlement, Bouva alle hoeken van het parlement laten zien. De opmerkingen van Bouva, zijn heel negatief. Hij is een a-nationalist en heeft een racistische inborst, daarover bestaat er geen twijfel meer.

Naar mijns inziens vertegenwoordigen deze drie assembleeleden, het laagste van wat er op de politieke markt te koop is: racisme, intolerantie, bekrompenheid en haat. Deze hypocriete parlementariërs hebben als oogmerk, het beledigen van de president en dat is onacceptabel. Hun opmerkingen passen precies in het gedragspatroon van de NDP, namelijk onbetamelijk gedrag, hypocrisie, jaloezie en misleiding.

Parmessar zwaaide in het parlement met enkele paperassen over belangenverstrengelingen van enkele ministers. Minister Armand Achaibersing en de voorzitter van Stichting Huisarts Instituut Suriname (HISuri) dr. John Goedschalk hebben de leugens en misleidingen van Parmessar ontkracht. Onder leiding van Bouterse ontbrak er zowel politieke als bestuurlijke wilskracht om de corruptie aan te pakken, terwijl deze regering wel de politieke en de bestuurlijke wilskracht heeft om de corruptie aan te pakken.

Deze assembleeleden leveren vaak kritiek op het beleid van minister Amar Ramadhin, terwijl deze minister het zelfs beter doet dan veel ontwikkelde landen bij het aanpakken van de COVID-pandemie. Kritiek mag, de minister hecht ook belang aan kritiek, het is een gezonde zaak.

Advies aan deze drie hypocriete parlementariërs: “Ontdoe je van alle kwaadaardigheid, alle bedrog, jaloezie, hypocrisie, afgunst, onvriendelijke uitspraken en laster van welke aard dan ook. Stop met morele vuiligheid, stop met haten, stop met etnische politiekvoering, stop mensen te misleiden en begin een keertje oprecht te zijn. Wees niet jaloers op de successen van president Chan Santokhi!

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG