Suriname tentoongesteld

Filia Kramp
Print Friendly, PDF & Email

De deelname van Suriname aan de Dubai Expo 2020, is een gelegenheid bij uitstek om de authentieke en aantrekkelijke culturele en etnische diversiteit van zijn bewoners aan de wereld te tonen. Daarom getuigde het van een zeer grove nalatigheid dat de Inheemsen, Surinames eerste bewoners, op de expo niet zichzelf presenteerden, maar dat dit gebeurde door een Surinaamse uit een andere etnische groep.

Zou deze nalatigheid ook een andere etnische groep kunnen treffen? Bijvoorbeeld dat de Surinaamse Expo-organisatie de representatie van Chinese Surinamers aan een Afrikaanse Surinamer uitbesteedde? We zijn multi-etnisch en we streven ernaar één volk te worden, maar dit is volgens mij niet wat we bedoelen, juist niet! Hier zijn publieke excuses van de verantwoordelijken voor deze nalatigheid op hun plaats, aan alle Surinamers en aan de inheemse gemeenschap in het bijzonder!

Dubai Expo 2020 is ook een global business netwerkevent; een gelegenheid waar vertegenwoordigers van landen uit heel de wereld en (vertegenwoordigers van) ondernemingen uit heel de wereld elkaar zakelijk treffen. Niet dat er direct zaken worden gedaan (dus handelstransacties), maar in een ontspannen ambiance worden mogelijkheden daartoe afgetast. Meer niet. De eerste investment-/koop-/verkoopdeal die op een wereldexpo wordt gesloten moet nog plaatsvinden; tenzij de deal er al was vóór de expo en voor promotie doeleinden tijdens de expo wordt beklonken.

Zakendoen op wereldniveau en met multinationals vergt gedegen voorbereiding van alle partijen; dat is niet iets dat je even doet. Dat de president en de minister van BIBIS met het thuisfront communiceren dat ze met veel zakelijke proposities uit Dubai Expo 2020 naar Suriname terugkeren is te begrijpen vanuit hun enthousiasme, en ook vanuit politiek opportunisme, maar realistisch is het niet. Zo werkt het in de wereld van share- en stakeholders niet.

Bovendien, veel van wat Suriname te bieden heeft hebben andere landen ook, en vaak met een betere fysieke en zakelijke infrastructuur én met hun governance in place of een eind op weg in place te komen. De zakelijke infrastructuur van Suriname is nog rudimentair en Suriname is nog niet bevrucht met het zaad van governance.

Wat de governance betreft. Uit de foto’s die op het internet circuleren, waarvan sommigen gedeeld zijn door de Communicatiedienst Suriname, ontstaat de indruk dat het expo-bezoek aan Dubai van president Santokhi en zijn gevolg een private aangelegenheid is. Zijn echtgenote neemt deel aan zakelijke gesprekken, ziet toe op ondertekening van documenten etc. Er circuleert onder andere een foto waar de president en zijn echtgenote in het midden van een grote gespreksruimte zitten.

Aan de kant van de president (die enigszins onderuit gezakt zit) vier mensen uit zijn delegatie, waaronder de ambassadeur van Suriname in Nederland (die hoort daar helemaal niet in dat gezelschap!); aan de kant van de echtgenote van de president zitten vier Emirati, die meer aandacht hebben voor hun mobiele telefoons dan voor de Surinaamse ‘toppers’. Hier straalt geen zakelijkheid uit, nog minder diplomatie! Dit is niet wat je als regering extern communiceert als je serieuze investeerders wil aantrekken. En alles wat je op internet plaatst is extern.

De constante aanwezigheid van Surinames first lady bij de taakuitoefening van de president – ook op het wereldtoneel - en haar zichtbare bemoeienis met zijn werk doet het presidentschap als instituut, en daarmee Suriname, geen goed. Suriname is geen privaat familiebedrijf waar de huwelijkspartner van de eigenaar/oprichter iets te zeggen heeft over het bedrijf. Suriname is een democratie met een president en een volksvertegenwoordiging. De president draagt staatsrechtelijk verantwoordelijkheid en legt verantwoordelijkheid af. De first lady is geen deel van het democratisch bestuurssysteem, ze is niet gekozen, legt geen verantwoordelijkheid af over haar doen en laten, kan ook niet ter verantwoording worden geroepen daarvoor.

First lady zijn is geen instituut (al denken en doen sommigen in Suriname van wel), de democratie Suriname kan heel wel zonder first lady maar niet zonder president! Bonafide buitenlandse investeerders letten op zulke zaken. Als ze zien dat een land slordig en niet serieus omgaat met zijn bestuursvorm zijn ze niet geneigd met dat land zaken te doen. Soms hebben ze zelf corporate governance codes die dat uitsluiten. Wordt het niet tijd dat De Nationale Assemblee (DNA) – dé democratische vertegenwoordigers van het Surinaams volk – en de Surinamers zelf, de democratie van Suriname serieus gaan nemen? De toekomst van Suriname hangt daarvan af!

Filia Kramp, een Surinaamse in diaspora
Schrijver van onder andere: "Schaduwnatie. Een essay over de onvolkomen dekolonisatie van Suriname"

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG