NPS roept burgers op om de hoop niet te verliezen

Print Friendly, PDF & Email

Met alles dat zich heeft voltrokken in 2021 is het bijna moeilijk om optimistisch en met hoop 2022 in te stappen. De onophoudelijke COVID-19-pandemie, de genoteerde misdrijven, verkeersongevallen en moeilijke ontwikkelingen op economisch vlak hebben menigeen als een behoorlijke setback ervaren.

Het hoeft geen betoog dat het volk de afgelopen jaren door moeilijke tijden heen is gegaan. En toch roept de Nationale Partij Suriname (NPS) alle burgers op om de hoop niet te verliezen en strijdvaardig te zijn in de tocht naar een betere toekomst; een toekomst die u zelf in handen hebt. Het gaat om rationeel denken en vergelijkingen maken van situaties en regeringen, waarbij u als burger meer perspectief had vanwege onder andere eerlijk en oprecht bestuur. Beleid waarbij de welvaart en het welzijn van het volk altijd centraal heeft gestaan. Die terugblik in de politiek is van belang om mede richting te geven aan uw verwachtingen in de toekomst.

Ook in de persoonlijke sfeer is evaluatie noodzakelijk. Bijstellen en herstellen waar zaken mis zijn gegaan om vervolgens een herstart te kunnen maken.
 
De NPS roept op om in 2022 en daarna de tegenstellingen die Surinamers vaak onnodig verdelen achter ons laten, meer vaderlandsliefde te tonen en meer respect te hebben voor elkaar. Wij moeten zorgen voor een beter milieu en ons veel meer inspannen om de sociale ongelijkheid te verkleinen en betere kansen te creëren voor een ieder. Laten wij eerlijker naar elkaar toe zijn en onze moraal en ethiek verbeteren.

Zaken zoals het oplossen van het huisvestings- of grondrechtenvraagstuk, betere infrastructuur, het bewerkstelligen van een beter en efficiënter overheidsapparaat dienen met vereende krachten aangepakt te worden. Die zaken zijn niet slechts weggelegd voor een toevallige regeringspartner. Wij dienen met zijn allen die verantwoordelijkheid te nemen en dat durven te delen met elkaar.
 
Ons menselijk vermogen stelt ons in staat om na te denken over wat wij willen, met wie wij dat willen en hoe daar invulling aan gegeven kan worden. Soms gaat dat gepaard met het brengen van offers en daarbij gaat u moeten loslaten wat niet bijdraagt aan groei en ontwikkeling. 

Er zijn velen onder ons die offers hebben gebracht en met succes. De NPS bedankt in dit kader alle werkers in de zorgsector, onderwijssector, veiligheidsdiensten en oprecht alle harde werkers voor de noeste arbeid en de offers in 2021.

Wij leven mee met allen die een dierbare hebben verloren en hopen dat de coronapandemie die Suriname en de wereld in de greep heeft in 2022 tot aanvaardbare proporties terug kan zijn gedrongen.

De NPS moedigt alle rechtgeaarde burgers aan, om hun bronnen van kracht, wijsheid en groei in te zetten voor de ontwikkeling van zichzelf, hun omgeving en Suriname.
 
Een gezegend 2022 toegewenst.

Namens de NPS
Voorzitter Gregory Rusland

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG