Het Lied van God

Een Yoga-sessie. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

In het jaar 2015 werd door de Verenigde Naties de datum van 21 juni uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag. Yoga is afgeleid uit het Sanskriet en betekent letterlijk unie oftewel vereniging. Yoga kan gezien worden als een verzameling van verschillende spirituele disciplines die ons leert lichaam en geest zodanig te ontwikkelen, om daarmee de vereniging met God te realiseren. Vaak denkt men dat yoga enkel te maken heeft met het beoefenen van wat lichaamsacrobatiek, maar dit is echter ver van de waarheid. Wat is dan eigenlijk het uiteindelijk doel van Yoga?

In de oude heilige Vedische Geschriften met name de Bhagavad Gita wordt helder uitgelegd dat we allemaal individuele zielen zijn in onze oorspronkelijke spirituele gedaante. Alle individuele zielen zijn net als kleine spirituele vonkjes, die als volkomen deeltjes uit het Goddelijk vuur voortkomen. Net als hoe we verschillende hemden en onderhemden aantrekken naarmate we groeien en ouder worden, trekken we als ziel verschillende soorten materiële en subtiele lichamen aan naarmate ons bewustzijn verruimd en evolueert.

Materiële lichamen zijn fysieke lichamen waarin een ziel woont zoals bijvoorbeeld die van mensen, dieren, insecten en virussen. Het subtiele lichaam bestaat uit de geest, intelligentie en het valse ego. Door onwetendheid identificeert de mens zich met het fysiek en subtiele lichaam in plaats van met de ziel. De aard van de ziel is eeuwig, vol kennis en gelukzaligheid, terwijl het fysieke lichaam tijdelijk en vergankelijk is. Geboorte, ouderdom, ziekte en dood zijn allemaal gebeurtenissen die van invloed zijn op het fysieke lichaam, maar deze gebeurtenissen kunnen de ziel nooit beïnvloeden.

Als individuele zielen zijn we allemaal bewust, omdat we verlangens hebben, kunnen denken en kunnen voelen. De eeuwige plicht van de ziel is om God te dienen in plaats van ons tijdelijk fysiek lichaam met haar vijf sterke zintuigen, namelijk de ogen, oren, neus, tong en huid. De zintuigen zijn gehecht geraakt en willen genieten van de materiële zinsobjecten van deze wereld namelijk vorm, geluid, reuk, smaak en gevoel. Door deze materiële gehechtheden ervaart men soms geluk en soms verdriet in het leven. We zoeken allemaal naar eeuwig geluk maar we zoeken het op de verkeerde plek, namelijk in de tijdelijke vergankelijke wereld. Wereldse verlangens zoals roem, rijkdom, vrouwen, gezinsleven en macht zijn allemaal net als luchtspiegelingen in een woestijn, waarachter mensen rennen om hun dorst naar geluk te lessen.

De zoete nectar die onze dorst naar eeuwig geluk kan lessen is enkel te vinden in zuivere liefde voor God. Om God te leren kennen moet je eerst over Hem horen via heiligen, die Hem werkelijk gerealiseerd hebben. God woont in het hart van alle levende wezens en van Hem komen herinnering, kennis en vergetelheid. God is één en de heiligen kennen Hem onder verschillende namen. God heeft oneindig veel namen en het doet er niet aan toe als je Hem liefhebt als Jezus Christus, Allah, Sri Krsna, Shiva, Buddha of Jahwe, zolang je zuiver, nederig, tolerant, oprecht en vol overgave te werk gaat. God is de Absolute Persoonlijkheid en de enige bezitter van alle kracht, alle roem, alle rijkdom, alle kennis, alle schoonheid en alle onthechting.

Yoga faciliteert de mensheid door het aanbod van zuivere spirituele kennis in combinatie met een bepaalde levensdiscipline om tot geestelijke zielsrealisatie te komen. Het spiritueel geluk dat hiermee gepaard gaat is onbeschrijfelijk, vol extase, eeuwig en oneindig. Wanneer yoga het hart helemaal gezuiverd heeft en de geest zonder enig werelds verlangen volledig is geabsorbeerd in zuivere liefde voor God, zal de mens het lied van God eeuwig zonder enige ruis overal kunnen horen.

De ziel ontwaakt dan uit een diepe slaap sinds onheuglijke tijden en realiseert haar eeuwige relatie met God. Dit noemt men Godsrealisatie. Dit is het kroonjuweel van alle kennis en wijsheid in de wereld. De ziel is dan voor eeuwig verlost uit de cyclus van geboorte en dood in de materiële wereld. Dit is het uiteindelijk doel van Yoga en ook van het menselijk leven op aarde. Overgave aan God is de weg terug naar huis.

"Na vele malen geboren en gestorven te zijn, geeft hij die werkelijk kennis bezit zich aan Mij over, omdat hij weet dat Ik de oorzaak van alle oorzaken ben en al wat is. Zo een grote ziel is uiterst zeldzaam". -Bhagavad Gita-

Ik wens de gehele Surinaamse samenleving een gezegende en vreugdevolle internationale yoga dag toe. Laten we gezamenlijk ons best blijven doen om in dit kort mensenleven tenminste één stap dichter bij God te komen.

Reguillo Hira

VANDAAG