Ingezonden

Via social media kreeg ik onlangs enkele foto’s te zien van een keuken, waar er voedsel wordt geproduceerd. Roti die ter verkoop wordt aangeboden in zakjes bij de kassa in verschillende Chinese winkels. Onvoorstelbaar zat…

Vanwege reacties van ongeruste ouders wil de Stichting Weid Mijn Lammeren in dit artikel Bijbels gefundeerde informatie geven over Charlie Charlie een variant van het occulte ouija bordspel dat de laatste tijd vrij populair is…

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) roept het volk van Suriname op om maandag 25 mei gebruik te maken van haar stemrecht en daarbij het gezond verstand te laten prevaleren boven het emotioneel beleven. Laten…

Suriname heeft in de regeerperiode 2010-2015 zichtbare en voelbare veranderingen ondergaan. Als het nu gaat om de infrastructurele vernieuwing of sociaaleconomische veranderingen. Maar van alle denkbare verdiensten die aan de regering Bouterse/Ameerali toegeschreven kunnen worden,…

In Suriname zowel in Nederland, in het laatste geval betreft het sommige PSA´ers, doet zich een vreemd verschijnsel voor. Geleid door blinde en dove politici in Suriname die behoren tot de oude politiek en de…

Terwijl er op zondagavond 17 mei jongstleden te Brownsweg in het district Brokopondo een grote geestdriftige menigte van ongeveer 2000 personen de vergadering van de NDP bijwoonde, hierbij was de voorzitter van de NDP en…

Beste Gordon, Bedankt voor het willen reageren op onze open brief. Maar ik wil wel enkele door u aangehaalde punten rechttrekken. Met name dat ik, Sharona Lieuw-On, geen lid ben van de Jongerenraad van de…

Beste voorzitter van de Jongeren Tegen Amnestie tevens lid van de NPS-jongerenraad, Sharona Lieuw-On, Met belangstelling heb ik de open brief, welke u via de media aan mij heeft gericht, gelezen. Ik denk dat het…

Ik had vannacht een droom, ik droomde over Djossie, een dappere jongen die woonde in een dorpje in het binnenland van Suriname aan een mooie brede rivier. Aan de rivier woonden bange mensen. Weet je…