Ingezonden

Journalistiek en democratie zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat men steeds het cliché gebruikt dat de journalistiek één van de pijlers is van een democratie. Wanneer de media optimaal functioneren, kunnen de drie gescheiden…

Stel dat je directeur wordt van een onderneming, waarvan, zoals gebruikelijk, de Raad van Commissarissen (RvC) namens de eigenaren of aandeelhouders toezicht op jou uitoefent. Maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks moet je financiële rapporten overleggen aan…

In de sociale omgang spreken we van gewenning wanneer we afwijkende situaties als gewoon gaan ervaren en we steeds heftigere gebeurtenissen nodig hebben om te zien dat de situatie waarin we zijn beland een afwijking…

De NDP heeft de gebeurtenissen van de afgelopen periode kritisch gevolgd met een dieptepunt gisteren, waarbij een journalist is afgetuigd. Zeer merkwaardig is dat voorzitter Marinus Bee en vicevoorzitter Dew Sharman van De Nationale Assemblee…

De BEP heeft met afschuw kennisgenomen van het nieuws rond de lafhartige mishandeling van een journalist door beveiligingsmensen van vicepresident Ronnie Brunswijk. Deze buitensporige gewelddadige aanpak van de journalist in kwestie kan gecategoriseerd worden als…

Op 10 december 1948 werd de Internationale Dag van de Mensenrechten aangenomen door de Verenigde Naties. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met een simpele boodschap: “alle mensen worden gelijk in…

Op 10 december 2021 is het precies 73 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aanvaard door de Verenigde Naties en tevens ook de Internationale Dag van de Mensenrechten…

Thans is actueel het vraagstuk: “Is de geüniformeerde politiefunctionaris bij het optreden verplicht zich te legitimeren?” Hierover zijn verschillende meningen, opvattingen dan wel interpretaties geventileerd, die ver uiteenlopen. Zelf reacties van politiemensen zijn niet eenduidig.…

Op maandag 29 november publiceerde ik via Suriname Herald een artikel met de titel “Suriname tentoongesteld”. In dat artikel zeg ik dat first lady zijn geen instituut is, niet in Suriname. Ik vergiste me, of…