Ingezonden

Zowel naar Nederlands als het Surinaams recht, zoals vervat in de Wet van 14 oktober 1910, G.B. 1911 no. 1, en de daarop gevolgde wijzigingen, is eenieder strafbaar, indien hij zich in het openbaar, mondeling…

Zowel Suriname als Guyana claimen het Tigrigebied (voor Suriname is dat in het zuidwesten en voor Guyana is dat in het noordoosten). Beide mogendheden zijn opkomende olieproducerende landen waarbij de economieën van die twee landen…

De tienduizenden Javanen in Nederland behoren uiteraard tot onze Sranan. Bezadigd en niet te vergaand willen bemoeien met de nationale politiek, wil echt niet zeggen dat we geen mening vormen over de situatie in Suriname.…

In verband met de gestegen wisselkoersen en de import van technologie ontkomen we niet aan de aanpassing van de EBS-prijzen. Maar de grote vraag is of de huidige verhogingen rechtvaardig zijn of niet? Uit het…

De Surinaamse bromtji djari is mooi, maar helaas weten niet alle politieke partijen, die te waarderen. De VHP heeft dat getoond in haar family and friends benoemingenbeleid. Na het lezen van de artikelen: Selectieve bemesting…

De groep samenwerkende vakbonden 1:6 volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de acties van de Surinaamsche Waterleiding Werknemersorganisatie (SWWO) nauwlettend. De situatie heeft een punt bereikt waarbij er tussen bond en directie een overbruggingstoelage is…

Op woensdag 13 oktober jongstleden heeft de heer Ronald Renardo Aloema, bij velen bekend als Nardo Aluman (oom Nardo), het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Bij het vernemen van dit bericht gingen mijn gedachten terug…

Op 29 september 2021 vierde de Nationale Partij Suriname (NPS) haar 75-jarig bestaan. De NPS is op 29 september 1946 opgericht. De eerste voorzitter was mr. Gerard van der Schroeff en één der bekendste medeoprichters…

Zorgelijk en beschamend om te zien en te horen, hoe grote delen van de jeugd, voornamelijk behorende tot een etnische doelgroep, in de binnenstad heeft gerebelleerd. Vernielingen, vandalisme en onnodig geweld hebben zij op hun…