Ingezonden

De begrotingsbehandeling is achter de rug en het is duidelijk dat de regering het buitensporige uitgavenpatroon niet zal wijzigen. En waarom? Omdat machtsbehoud kennelijk belangrijker wordt geacht dan het welzijn van de burgers. Het strooien…

Met grote verbazing heeft de Werkgroep Planning en Ontwikkeling van het Japin van de Nationale Partij Suriname (NPS) in dagblad de Ware Tijd, een reactie gelezen afkomstig van de governor van de Centrale Bank van…

Een fractievoorzitter is de leider van een fractie in De Nationale Assemblee en is in die hoedanigheid bij belangrijke debatten woordvoerder van de partij die hij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld over het al dan niet naar huis…

Het kasreservebeleid van de Centrale Bank van Suriname c.q. de regering, heeft een enorme schok teweeg gebracht in de samenleving. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) gaat onder strikte voorwaarden mee met de Centrale Bank van Suriname…

Het afgelopen weekend heeft de politieke partij STREI! tijdens een persconferentie zeven gecoördineerde speerpunten als belangrijkste doelen uitgezet. Het gaat om: onderwijs en volksontwikkeling, huisvesting, controle en veiligheid, diversificatie economie, werkgelegenheid, basisinkomen en gezondheidszorg. STREI!…

De regering Bouterse-Adhin volhardt in een torenhoge begroting en geeft daarmee te kennen dat zij het expansief uitgavenbeleid niet zal wijzigen. Het dringende verzoek van de Vereniging van Economisten (VES) om de uitgaven te matigen…

Over precies twaalf maanden staat ons land voor een allesbeslissende keuze. Gaan we het land redden uit de handen van een corrupte kliek of laten we verder afglijden naar de afgrond. Kiezen we voor slagvaardigheid…

SPSB gaat achter klokkenluiders aan De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zal maatregelen treffen tegen medewerkers die interne informatie van de bank hebben doen uitlekken. Mogelijk worden ook stappen ondernomen tegen andere personen en instanties buiten de…