Ingezonden

In Nederland is de discussie losgebarsten over het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting ten voordele van multinationals om buitenlandse investeringen te behouden en of aan te trekken. De parlementariër Gert-Jan Segers van de…

Het zou goed zijn als lezers goed Nederlands konden lezen en begrijpen. Dan zou het discussiëren veel efficiënter zijn. De lezer heeft duidelijk de boodschap in het artikel van Rajiv Ramsahai verkeerd begrepen. Blijkbaar is…

“Werkzoekenden met tatoeages en piercings moeten hopen dat ze een meer ervaren manager tegenover zich vinden tijdens het sollicitatiegesprek. De kans dat een onervaren leidinggevende ze afwijst of een lager salaris biedt vanwege de lichaamsversiering…

De titel van één van de lezingen van de Bahamaanse pastor wijlen Myles Munroe luidt: ‘The most powerful forces are time and change’ (De krachtigste krachten zijn tijd en verandering). Voornoemde lezing kan via deze…

Het is voor de Nationale Democratische Partij (NDP) te hopen, dat de president van Suriname, Desi Bouterse, die op kosten van de Surinaamse belastingbetaler de een na de andere medische behandeling op Cuba ondergaat, nadat…

Alvorens in te gaan op de vraag of het vrijgeven van de 4 miljoen euro een politieke stunt is, laten we eerst samenvatten. In april 2018 confisqueerde de Nederlandse douane een bedrag van ruim 19…

De regering-Bouterse is de grote boosdoener van alle ellende en salarisverhogingen in Suriname. Bouterse heeft vanaf 2014 onze samenleving in grote ellende gestort, waardoor de ambtenaren gedwongen worden salarisverhogingen te eisen van de regering. Niet…

Uitgeverij Kluitman haalt racistisch kinderboek over Suriname na zes jaar uit de handel. Het kinderboek ‘Suriname, here we come’ uit 2012 blijkt allerlei – racistische – vooroordelen over Surinamers te verspreiden. Uitgeverij Kluitman gaat voortvarender…

Drs. Amzad Abdoel, voorzitter van de vaste commissie van Financiën in De Nationale Assemblee (DNA), heeft in een ingezonden artikel op 15 augustus 2018 op Starnieuws, de inhoud, reikwijdte, interpretatie en uitleg van de Wet…

Waarheid betekent niets anders dan, echtheid, oprechtheid, geloofwaardigheid, waarheidsgetrouwheid, en dat missen we bij president Bouterse. Zoals de corruptie vijand is van de waarheid, is de waarheid grootste vijand van Bouterse. Vanaf zijn aantreden als…