President Bouterse’s enfant terrible

Dino Bouterse in de federale rechtbank van Manhattan op 30 augustus 2013. Tekening Jane Rosenberg

Wat voor president Desi Bouterse een mooi en historisch moment had moeten zijn, is een regelrechte nachtmerrie geworden. De lang aangekondigde Unasur-top waarvan in de media en door de overheid reeds lang melding werd gemaakt, werd overschaduwd door de aanhouding en arrestatie van zoon Dino.

De president is sinds zijn aantreden druk in de weer om de wereld, maar zeker ook Suriname en dan in het bijzonder de oppositie, te bewijzen dat Suriname niet is geïsoleerd sinds hij op 12 augustus 2010 president van de Republiek Suriname werd.

Sterker nog, het lijkt erop dat Suriname sinds het presidentschap van Bouterse nu meer dan voorheen naar buiten treedt. Bouterse is druk bezig zijn internationale contacten in de functie van president te onderhouden. En dit zeker met succes. Dat zoon Dino nu is gearresteerd, nota bene door het land van zijn vriend Barack Obama, is een zeer pijnlijke kwestie. Het lijkt erop dat Dino president Bouterse’s enfant terrible is geworden.

De Unasur-top was voor president Bouterse hét moment om te kunnen schitteren en de wereld te laten zien dat ook hij meetelt in de internationale politieke arena en zo een politieke actor van betekenis kan zijn. Helaas voor hem, helaas voor Suriname, alle grote internationale media van Europa, de Amerika’s, Afrika, Azië en zeker ook de grote media in de VS, hadden het alleen maar over Dino Bouterse en helaas niet over de Unasur-top. Alsof dat belangrijker is dan de Syrië kwestie.

Onschuldig
Normaal is iemand onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. In het geval van Dino lijkt echter het omgekeerde het geval te zijn. Het lijkt erop dat de media, maar ook burgers hem reeds hebben veroordeeld. De commentaren in de media en de discussies op sociale media als Facebook spreken boekdelen. “Guilty”, lijkt wel de uitspraak. Dit heeft uiteraard allemaal te maken met het discutabele verleden van Dino.

De vraag die ongetwijfeld zal rijzen is wie voor de kosten van Dino’s zaak gaat betalen. Dit was reeds een discussiepunt tijdens de regering van president Jules Wijdenbosch (1996-2000) toen door de toenmalige oppositie werd gevraagd wie voor de kosten van de rechtszaak van, toen NDP-voorzitter, Desi Bouterse betaalde in Nederland. President Wijdenbosch heeft daarop nooit een duidelijk antwoord kunnen geven.

Grote onzin
Dat nu door een oppositielid wordt geroepen dat de president moet aftreden is een grote onzin, omdat voor alsnog niet is gebleken dat de president ook bij de zaak is betrokken of er kennis van draagt. Het lijkt dan eerder op een politieke uitspraak van het betreffende lid.

Wat de president wel zou moeten doen is openheid van zaken geven. Dino is hoofd van de Counter Terrorism Unit en in die hoedanigheid zal De Nationale Assemblée dan opheldering kunnen vragen aan de president. Als we de Amerikaanse justitie mogen geloven reisde Dino met een diplomatiek paspoort. Als dat inderdaad het geval is, dan dient de president of het kabinet van de president uitleg te geven over de aard van het bezoek van Dino aan Panama.

Wat de zaak tegen Dino Bouterse voor de herverkiezing van zijn vader als president zal betekenen, is in dit stadium nog moeilijk te zeggen. Nu lijkt er nog niks aan de hand, maar dat kan veranderen als alle details in de rechtszaak tegen Dino naar buiten komen of als Dino schuldig wordt bevonden door de Amerikaanse rechter. Time will tell.

VANDAAG