Neem je verantwoordelijkheid!

De Nationale Assemblee. Foto: Suriname Herald

De gebeurtenissen van vorige week zondag op de plant van Rosebel Gold Mines hebben geleid tot veel verontwaardigde reacties vanuit de samenleving, maar zeker ook vanuit de politiek. De ene na de andere verklaring werd door politieke partijen naar de media gestuurd waarin zij hun medeleven betuigden en om een oplossing vroegen. Sommige partijen probeerden er zelfs politieke munt uit te slaan door de regering ervan te beschuldigen verantwoordelijk te zijn voor het uitbreken van rellen en het in brand steken van machines van de goudmultinational Rosebel Gold Mines door illegale goudzoekers uit Nieuw-Koffiekamp.

Het hoogtepunt deze week, was ongetwijfeld de uitspraak die assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons deed tegenover boze familieleden van de tijdens de rellen op de plant van Rosebel Gold Mines doodgeschoten Furgill Aloeboetoe. Volgens onze assembleevoorzitter zijn de jarenlange spanningen tussen kleinschalige gouddelvers en Rosebel Gold Mines de schuld van de regering-Venetiaan. De regering-Venetiaan heeft in 1994 het dorp Nieuw-Koffiekamp in concessie uitgegeven.

Vanuit de samenleving en zeker vanuit Venetiaans partij, de Nationale Partij Suriname (NPS), werd verontwaardigd gereageerd op de uitspraak van onze assembleevoorzitter. Na 1994 is de partij van onze assembleevoorzitter, de Nationale Democratische Partij (NDP), van 1996-2000 aan de macht geweest. En sinds 2010 tot heden heeft de NDP onafgebroken regeerverantwoordelijkheid gehad. Het siert een regering niet om steeds weer haar voorgangers de schuld te geven van een probleemsituatie, terwijl zij zelf geen verantwoordelijkheid neemt voor haar handelingen.

Dit gegeven is echter niet iets van nu. Ook voorgaande regeringen hebben hieraan gezondigd. Politici moeten nu eens leren om verantwoording te nemen voor hun handelen en moeten zich niet steeds verschuilen achter het beleid van hun voorganger. Het maakt niet uit of je nu van de coalitie of oppositie bent, je kan altijd een bijdrage leveren vanuit jouw positie. Maar ga niet schreeuwen dat het niet jouw schuld is. Je bent gekozen, omdat je zei dat je alles wat fout was, beter zou maken. Neem dan ook je verantwoordelijkheid!

De president kan zijn verantwoordelijkheid nemen door de Wet bescherming woon- en leefgebieden, die op 22 december 2017 door De Nationale Assemblee is goedgekeurd, af te kondigen. Belangrijke bepaling in deze wet is, dat de overheid binnen een bepaalde straal geen concessies aan derden in de directe omgeving van een woongemeenschap mag verlenen. Hierdoor komen burgers uit deze gebieden niet voor verrassingen te staan.

VANDAAG