Koerswanbeleid

Ministerie van Financiën. Foto: Suriname Herald

Het grote probleem in Suriname blijft de hoge koers voor de Amerikaanse dollar en de negatieve gevolgen die deze heeft op haast alle facetten van onze economie. Vrijwel in elk product is het dollarcomponent een belangrijk deel van de prijs die aan de consument wordt doorberekend. Gaat het nu om brood, melk, schoolkleding, medicijnen of schoeisel, een deel zo niet een groot deel van deze items heeft een dollarcomponent. Een hoge koers voor de dollar resulteert in hogere prijzen. De SRD-salarissen gaan echter niet mee met een hogere koers, waardoor producten soms haast onbetaalbaar zijn voor de consument, de burger.

President Desi Bouterse had eerder stellig verklaard dat hij de koers omlaag zou brengen. Gelooft u mij: “Ik ga die koers omlaag brengen,” zei Bouterse op een persconferentie. Even leek het erop, dat de koers zich stabiliseerde. Echter, het niet diversifiëren van de economie en het ontbreken van een gezond ondernemersklimaat hebben een negatief effect gehad op de koers met als gevolg een verdere verarming van het volk.

Er zal beleid gevoerd moeten worden dat duurzame ontwikkeling zal brengen. Het diversifiëren van de economie en een goed ondernemersklimaat zijn hard nodig, maar ook een transparant financieel beleid. De inbeslagname van de grote eurobedragen in Nederland en de Verenigde Staten wordt internationaal onder een vergrootglas geplaatst. Suriname zal zich moeten committeren aan internationale verdragen wil het niet financieel geïsoleerd raken. Controle en strikte naleving van verdragen is van eminent belang, anders zijn wij straks nog verder van huis.

De Palmentuin Waka Pasi is deze week feestelijk geopend. Het initiatief komt van onze first lady Ingrid Bouterse-Waldring. De Palmentuin Waka Pasi is zeker een aanwinst voor onze hoofdstad. Het is goed voor het kleinondernemerschap en voor onze kunst en cultuur. De Palmentuin kan zo weer zijn glorie terugkrijgen die het in vroegere tijden had.

De financiering van dit project is een gift van de Indiase regering. Laten we hopen dat er een organisatie is die zorgt voor het beheer en vooral een goed onderhoud van de Palmentuin Waka Pasi. In onderhoud zijn we over het algemeen slecht. Laten we het onderhoud van de Waka Pasi tot cultuur maken en als voorbeeld stellen voor het onderhoud van andere projecten in Suriname.

VANDAAG