Vakantie, vakantie, o heerlijke tijd

Een resort aan de Surinamerivier. Foto: Shutterstock

De scholen zijn al enkele weken gesloten, ons parlement al sinds 30 augustus met reces en ook de regering is in vakantiemodus. Het moet dan wel rustig zijn in ons geliefd Suriname. Niets is echter minder waar. Het politieke bedrijf lijkt op volle toeren te draaien. Ministers gaan het land in, er worden grondpapieren uitgedeeld en zelfs de verkiezingscampagnes lijken gewoon door te draaien.

De vakantiemodus is wel waar te nemen bij onze burgers. Sommigen zijn met de kinderen naar een van de vakantieoorden in Para of andere oorden in de rest van het land. Enkelen die het zich kunnen permitteren zijn naar het verre binnenland voor de nodige rust. En een gering aantal is naar het buitenland. Maar er zijn ook mensen die nu al hun hoofdbreken met de opening van het nieuwe schooljaar dat aanstaande is.

Velen vragen zich af hoe de financiering rond te krijgen voor de aanschaf van schoolbenodigdheden. En vele gezinnen tellen natuurlijk meer dan één kind. Hopelijk zal het schoolpakkettenproject van onze first lady enige verlichting brengen voor de vele ouders die het moeilijk hebben. Maar er moet ook rekening mee gehouden worden dat, hoewel het project van de first lady in deze moeilijke tijd zeer welkom is, ouders het gedurende het hele schooljaar door moeilijk hebben. De hoge kosten van levensonderhoud, een zwakke Surinaamse dollar, busgeld, brood om naar school mee te nemen en kopieerwerk waarvoor leerlingen moeten betalen, drukken zwaar op het gezinsbudget. Het project naschoolse opvang zou misschien weer bekeken moeten worden.

Elke ouder moet in staat zijn om zonder enige hulp van de overheid met eigen middelen het schooljaar van zijn kind te kunnen bekostigen. Het kunnen volgen van onderwijs zou geen gunst moeten zijn van een toevallige first lady of toevallige regering. Elk kind heeft recht op onderwijs en de overheid moet er zorg voor dragen dat een zodanig klimaat geschapen wordt dat elk kind in Suriname goed onderwijs kan volgen en daartoe alle benodigde schoolmaterialen heeft. En elke ouder moet in staat zijn zelf hiervoor te betalen, maar dan moet er een ander economisch klimaat zijn.

Ambtenaren en politici, die verantwoordelijk zijn voor het afronden van de Staatsbegroting 2020 die de president op de eerste werkdag van oktober zal aanbieden aan De Nationale Assemblee, hebben in deze periode geen vakantie. De president zal tijdens zijn jaarrede zijn beleid voor het dienstjaar 2020 uiteenzetten. Volgens de conceptbegroting is het begrotingstekort voor de eerste helft van 2020 geraamd op 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl het financieringstekort is geraamd op 2,7 procent van het bbp.

De regering is positief over de economische groei voor 2020. De bevolking heeft in eerste instantie niet veel aan deze informatie. De burger moet het namelijk in zijn portemonnee voelen en heeft nu niets aan mooie vooruitzichten. 2020 is ook het jaar van de verkiezingen. De regering zal veel geld vrijmaken voor ‘snelle’ projecten in aanloop naar 25 mei 2020. Maar de verwachting is volgens economen ook dat na 25 mei de koers wederom zal gaan stijgen en de burger dus het gelag zal betalen.

De burger zal in aanloop naar de verkiezingen genieten van entertainment op de vele partijbijeenkomsten en massameetings. Even lekker weg uit de sleur van alledag. Lekker eten, drinken en plezier maken. En na de verkiezingen gaat men weer over tot de orde van de dag en dan weer eens vijf jaar klagen over hoe slecht het gaat in het land. Dat is onze cultuur, helaas!

VANDAAG