FIFA gaat onderzoek opnieuw bekijken

Michael Garcia en Hans-Joachim Eckert. Foto EPA

De FIFA gaat het onderzoek naar de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar nog eens laten bekijken. Domenico Scala, de voorzitter van de ‘audit and compliance’ commissie van de FIFA, krijgt de opdracht het onderzoeksrapport tegen het licht te houden.

Dat is de uitkomst van een ontmoeting tussen Michael Garcia, de Amerikaanse jurist die het onderzoek leidde naar onrechtmatigheden bij de toewijzing, en Hans-Joachim Eckert, de voorzitter van de ethische commissie van de FIFA. Die commissie presenteerde vorige week een samenvatting van het rapport van Garcia, met als voornaamste conclusie dat de toewijzing correct is.

Ongenoegen
Garcia uitte direct na de presentatie van de samenvatting zijn ongenoegen. De Amerikaan stelde dat de verklaring van Eckerts commissie “vele onvolledige en onjuiste voorstellingen van de feiten en conclusies zoals die in het rapport zijn beschreven” bevatte en ging in beroep.
Volgens een persbericht van de FIFA zijn Garcia en Eckert het er nu over eens “dat het uitvoerend comité over alle informatie moet beschikken die nodig is om een besluit te kunnen nemen over verdere stappen”.

Scala krijgt daarom de beschikking over het gehele onderzoeksrapport van 430 pagina’s. De Zwitser moet beslissen welk deel van deze informatie zal worden voorgelegd aan het uitvoerend comité. Dat moet uiteindelijk besluiten of het onderzoek consequenties krijgt.

Het uitvoerend comité komt, in de kantlijn van het WK voor clubs, op 18 en 19 december bijeen in het Marokkaanse Marrakech. Onder de 25 huidige leden van dat comité zijn er twaalf die in december 2010 bij de omstreden toekenning van de WK’s van 2018 en 2022 hun stem hebben uitgebracht

Formeel onderzoek
Onder die twaalf bevinden zich leden die door Garcia worden beschuldigd van onrechtmatigheden in de campagnes. Daarbij moet worden gedacht aan omkoping, samenzwering en het ondermijnen van het onderzoek door weigerachtige getuigen. Tegen een aantal leden loopt al een formeel onderzoek.

Namen, aantallen en details over de aantijgingen zijn vooralsnog niet bekendgemaakt. Het is mogelijk dat ook stafleden van de bid-comité’s van de negen kandidaatsteden tot de verdachten behoren.

Met het ‘extra’ onderzoek poogt de FIFA tegemoet te komen aan de massale roep om het hele rapport openbaar te maken en niet slechts een samenvatting.

NOS

VANDAAG