Minister Gopal geïnformeerd over plannen SVB

Minister Gopal met bestuursleden van de SVB. Foto: NII

Het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), onder voorzitterschap van John Krisnadath, heeft een bezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. Het bestuur heeft zijn plannen voorgehouden aan de bewindsvrouwe, meldt het NII. Twee van de aandachtsgebieden waren het proces van de ontwikkeling van vrouwenvoetbal en de decentralisatie van jeugdvoetbal.

De SVB werkt momenteel aan een strategisch plan dat gefinancierd zal worden door de FIFA. Het streven is om in het komende jaar in verschillende districten twintig vrouwen voetbalteams te hebben opgezet, die het vervolgens in competitieverband zullen opnemen tegen elkaar.

Het ligt in de bedoeling om gebruik te maken van de minikunstgrasvelden in de districten om vrouwenvoetbal te stimuleren. In dit kader heeft de SVB een beroep gedaan op het ministerie om gebruik te kunnen maken van de reeds aangelegde en de nog aan te leggen velden. In dit traject zullen de getrainde scheidsrechters en zestig coaches, die voornamelijk ook uit vrouwen bestaan, worden ingezet om de doelen te behalen. De voetbalbond zal zich ook in de komende periode focussen op de decentralisatie van jeugdvoetbal, waarbij de trainingen en competities in de verschillende districten zullen worden afgewerkt.

De bond heeft meteen gebruikgemaakt van de gelegenheid om het project “Nieuwbouw André Kamperveen Uitgangscentrum” te bespreken met de minister. De minister heeft aangegeven dat het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken onderdeel is van de regering, dat sport als prioriteit heeft. Dit heeft president Desi Bouterse ook aangehaald tijdens zijn jaarrede en nieuwjaarstoespraak.

Tussen de SVB en het ministerie is er afgesproken dat er in dit kader zo gauw als mogelijk verdere stappen ondernomen zullen worden in het belang van onze sportontwikkeling. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken staat altijd open voor samenwerking en zal waar nodig en mogelijk de ondersteuning geven aan de plannen van de SVB. Tijdens het onderhoud zijn er afspraken gemaakt om de relatie tussen het ministerie en de bond te versterken, aldus het ministerie via het NII.

VANDAAG