Mariënburg voorzien van minikunstgrasveld

Minikunstgrasveld te Mariënburg in Commewijne. Foto: Sport- en Jeugdzaken

Onder grote publieke belangstelling van de buurtbewoners en jongeren van Mariënburg in het district Commewijne is er aldaar de 17e minikunstgrasveld in gebruik genomen. Dit heeft op woensdag 20 februari plaatsgevonden door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. De totstandkoming is geschied door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Vertegenwoordiger van de KNVB, Johan van Geijn, gaf aan dat zijn organisatie het op prijs stelt om deel te mogen zijn van het aanleggen en rehabiliteren van de kunstgrasvelden. Hiermee zegt hij dat er wordt gezorgd voor een veilige plek waar jongeren hun sporttalenten kunnen ontwikkelen. In het kader daarvan heeft de KNVB ook twaalf world-coaches opgeleid die ervoor zullen zorgen dat de jongeren middels het voetballen de life-skills worden bijgebracht.

Districtscommissaris Ajaikoemar Kali typeerde de dag als een belangrijke, waarbij er weer mogelijkheden worden gecreëerd voor jongeren om te kunnen sporten. Hij gaf ook aan dat er met de oplevering van het kunstgrasveld voor meer ontspanning is gezorgd. De burgervader heeft een beroep gedaan op de gemeenschap om goed en zuinig om te gaan met het veld. Dezelfde mening is buurtbewoner Revelino Ammattarmidi toegedaan. Hij is momenteel bezig met het oprichten van een stichting teneinde te kunnen zorgen voor onderhoud van het veld tevens talentontwikkeling onder de jongeren.

DNA-lid Rajiv Ramsahai zei dat de regering c.q. het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken veel heeft geïnvesteerd in de sport. Hierdoor wordt er volgens hem ervoor gezorgd dat er minder uitgegeven zal worden voor de gezondheidssector.

Minister Gopal gaf aan dat Commewijne intussen voorzien is van twee kunstgrasvelden namelijk in Zoelen en in Mariënburg en dat er mede dankzij die investering talenten zijn ontdekt die intussen deelnemen aan de competities van de Commewijne Sportbond. Als reden om te werken aan gezonde burgers gaf de sportminister de analyses en cijfers aan van de verschillende nationale en internationale rapporten die het toenemen van niet-overdraagbare ziektes onder jongeren weergeven.

Het zorgwekkende volgens haar is de omschrijving waaruit blijkt dat het te wijten is aan een slechte leefgewoonte met name weinig bewegen of sporten en slechte voeding. Het ministerie heeft daarom het verruimen van sportfaciliteiten en speeltuinen en deze dichterbij het volk te brengen tot een prioriteit gemaakt. De bewindsvrouwe heeft de gemeenschap opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met het veld en dat ook regelmatig te onderhouden.

De eerste veertien minikunstgrasvelden werden in 2014 en 2015 aangelegd. Het afgelopen jaar was het traject van rehabilitatie van deze velden gestart en tegelijkertijd werden er in december twee nieuwe opgeleverd en in gebruik genomen te Paranam en Pontbuiten. De sportvelden die nog opgeleverd moeten worden, zijn in Atjoni, Lelydorp, Apoera, Wageniningen en het SOSIS-sportcomplex.

VANDAAG