Delegatie Sport- en Jeugdzaken op werkbezoek in ressort Kabalebo

Delegatie Sport- en Jeugdzaken bezoekt ressort Kabalebo. Foto: Sport- en Jeugdzaken

Een delegatie van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, onder leiding van directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, heeft een werkbezoek gebracht aan het ressort Kabalebo, in het district Sipaliwini. De aanleiding van dit bezoek is de aanleg van een minikunstgrasveld aldaar, aldus het ministerie via het NII.

Een bezoek aan de districtscommissaris (dc) van het bestuursressort Kabalebo, Joanna Arupa, een oriëntatiebezoek en een overlegmoment met de beoogde beheersorganisatie voor beheer en onderhoud, maakten deel uit van het bezoek.

Dc Arupa juicht deze ontwikkeling in het ressort toe, gezien de enorme interesse van het gebied voor de beoefening van de voetbalsport. De gebieden Apoera, Section en Washabo die deel uitmaken van het ressort Kabalebo beschikken over een aantal heren- en damesvoetbalverenigingen zowel senioren als jeugd. In dat kader worden er voortdurend lokale competities georganiseerd.

Kisoor heeft afspraken gemaakt met de dc, met betrekking tot de voorbereidingen van het kunstgrasveld. In deze fase zullen buurtbewoners worden gerekruteerd die opgeleid worden tot world-coaches door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Deze coaches zullen vanaf de oplevering en in gebruik name van het veld verantwoordelijk zijn voor de voetbal-, sociale en maatschappelijke begeleiding van de jongeren uit het gebied. Op een deskundige en zinvolle wijze zullen zij met de aanwezige jeugd, in de middaguren werken om met de kracht van voetbal zichzelf te ontwikkelen, niet alleen op voetbalgebied, maar vooral ook op persoonlijk en sociaal vlak.

De dc heeft samen met de kapiteins van de drie gebieden de volle ondersteuning toegezegd voor de aanleg van het veld. Met de beheersorganisatie is van gedachten gewisseld over beheer en onderhoudsaspecten.

De aanleg van het veld in het ressort Kabalebo ligt in de reeks van velden die het ministerie landelijk vanaf het afgelopen jaar bezig is aan te leggen in verschillende gebieden. Na de oplevering worden verantwoordelijke beheersorganisaties opgeleid en begeleid door de KNVB voor de implementatie van een gedegen beheers- en organisatiestructuur.

Momenteel worden twee kunstgrasvelden aangelegd te Lelydorp in het district Wanica en het Willebrod Axwijk Sportcomplex (SOSIS) in Paramaribo.

VANDAAG