Vakantieactiviteiten Sport- en Jeugdzaken afgesloten

Sport en spel voor de jeugd. Foto: Sport- en Jeugdzaken

De vakantieactiviteiten die onderdeel zijn van het project “Zinvolle Vrijetijdsbesteding” van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn afgesloten. De afsluiting heeft middels een manifestatie plaatsgevonden met als onderdelen een formeel programma met toespraken, entertainment, minitentoonstelling, voorlichtingssessies, creatieve expressie en een sportcompetitie tussen jongeren van de tien verschillende districten, meldt het ministerie.

Dit jaar heeft het ministerie meer dan 13000 jongeren landelijk geaccommodeerd met zijn vakantieactiviteiten. De manifestatie vond zaterdag plaats op het Willebrod Axwijk Sportcomplex.

De minister van Sport- en Jeugdzaken ad-interim, Edgar Dikan, heeft tijdens de manifestatie de talenten van jongeren van verschillende districten mogen bewonderen. Hij is ingenomen met de begeleiding die de jongeren krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Ook stelt hij het op prijs dat de doelgroep cultuurbewust wordt gemaakt. De minister heeft alle partners en actoren bedankt die een bijdrage geleverd hebben aan het project en heeft ook eenieder bemoedigd om voor continuïteit van het project te zorgen.

Het ministerie draagt zorg voor de ontwikkeling en begeleiding van de jeugd buiten schoolverband in de ruimste zin des woords, voor zover deze zorg niet uitdrukkelijk aan enig ander ministerie is opgedragen. In dit kader organiseert het onder leiding van het onderdirectoraat Jeugdcentra jaarlijks het project “Zinvolle vrijetijdsbesteding”.

Het doel hiervan is om jongeren in de leeftijdscategorie 5 tot 20 jaar op een zinvolle, (re)creatieve, informatieve en educatieve wijze tijdens de vakantieperiode te stimuleren en aan te zetten tot milieubewustwording, hergebruik van wegwerpmateriaal en agrarische vorming. Dit door middel van trainingen, workshops, culturele en creatieve vorming, zodat zij in staat zijn op een effectieve, bewuste en duurzame manier om te gaan met de natuur en hun omgeving.

De onderdelen die tot het project behoren, zijn: uitwisseling, vakantiecentra, bedrijfsexcursies, werkgelegenheid en zwemmen.

VANDAAG