Minister Emanuël gaat voor goede samenwerking met sportbonden

Minister ROS, directeur Sportzaken, beleidsadviseur en voorzitter en secretaris-generaal van het SOC. Foto: ROS

De dagelijkse besturen van het Surinaamse Olympisch Comité (SOC), de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en Surinaamse Zwembond (SZB) hebben een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) Gracia Emanuël. Tijdens het bezoek is er van gedachten gewisseld over de voortzetting van de samenwerking met het ministerie, waar sport nu onder gebracht is.

De minister vindt het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de sportbonden en het SOC. Minister Emanuël vindt dat alle districten vertegenwoordigd moeten zijn bij de competities, die georganiseerd worden door diverse bonden. “Door een goede verstandhouding met de bonden kunnen wij gericht een integrale nationale sportbeleid uitvoeren,” zegt de ROS-topvrouw.

Het ministerie wil samen met de regering, sport dichterbij het volk brengen. Samen met de bonden zal de departementsleiding werken aan het ontwikkelen van een structuur, waarbij sporttalenten gedegen begeleiding krijgen om zo te komen tot internationale topsport prestaties.

De voorzitters en dagelijkse besturen van het SOC, de SVB en SZB hebben toegezegd mee te zullen werken aan het decentraliseren van de sport. Verder hebben zij tijdens het gesprek ook aangegeven, dat ze een bijdrage zullen leveren om de sportleiders van het ministerie te coachen en interesseren om zich te specialiseren. Dit zal bijdragen aan de ontdekking van nieuw sporttalent en begeleiding van de nieuwe sporters.

De sportbonden zijn verder van mening dat er een goede samenwerking moet zijn tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De samenwerking tussen beide ministeries kan bijdrage aan de vroege ontdekking van talent. De minister werd vergezeld door waarnemend sportdirecteur, Gordon Touw Ngie Tjouw en beleidsadviseur Chelston Patra.

Minister Emanuël zal vandaag de overige bonden ontvangen en komende week een bezoek brengen aan het trainingskamp van het Surinaams Nationaal elftal van de SVB.

VANDAAG