Basketbalassociatie wil eigen sporthal

ROS-minister Emanuël, haar staf en leden van de SBA na een kennismaking. Foto: ROS

Het bestuur van de Surinaamse Basketbal Associatie (SBA) ziet graag dat haar droom voor het opzetten van een eigen basketbalsporthal werkelijkheid wordt. Jaren terug is een plan hiervoor ingediend, omdat met name de sportaccommodaties niet voldoen en meerdere bonden en verenigingen gebruikmaken van de Ismay van Wilgen Sporthal en het Anthony Nesty Indoor Stadion.

De SBA wil graag een plek op het Willebrord Axwijk Sportcomplex meer bekend als Sosis. Tijdens een kennismaking met minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) is een beroep gedaan op de beleidsmakers om samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur samen te zitten om de scholencompetitie voor de basketbalsport te herïntroduceren.

Minister Emanuël toonde zich onder de indruk van de grootse plannen en de visie van de SBA en de professionele aanpak van de bond. Zij benadrukte dat haar ministerie bereid is samen met de sportorganisatie te werken aan de verdere ontwikkeling van de basketbalsport. “We hebben een gemeenschappelijk doel en zullen dan de krachten moeten bundelen om tot een grotere impact te komen.”

De sportminister heeft beloofd om waar nodig en mogelijk volledige ondersteuning te bieden aan de SBA. “Het is een nationale zaak om goede basketbalaccommodaties te hebben,” benadrukte minister Emanuël. Zij zal zich met waarnemend directeur Gordon Touw Ngie Tjouw en alle andere actoren van haar ministerie blijven inzetten, zodat de SBA haar doelen kan verwezenlijken voor de basketbalbalsport. Minister Emanuël: “Wij van ROS kunnen u geruststellen dat alle takken van sport onze aandacht hebben voor de komende jaren.”

De SBA, vertegenwoordigd door de bestuursleden Henk Rahan, Abigail Biswane en voorzitter Conrad Issa, waren op bezoek bij de ROS-minister. Hierbij waren ook aanwezig de waarnemend ROS-directeuren Maverick Boejoekoe en Touw Ngie Tjouw en beleidsadviseur Ettiré Patra.

Tijdens de ontmoeting heeft het bestuurslid Issa breedvoerig gesproken over de plannen en projecten van de SBA. Aan de orde kwamen onder andere zaken als het beleidsplan voor de komende jaren en de ervaringen met het voormalige ministerie van Sport- en Jeugdzaken. “Minister, ik kan u voorhouden dat wij van de SBA gehoord willen worden om zaken te corrigeren die de afgelopen zeven jaar verkeerd zijn gegaan. Onze documentatie die wij de afgelopen jaren opgestuurd hebben, waren altijd zoek,” zei de bondsvoorzitter.

De SBA gaat voor transparantie binnen de samenwerking en heeft wederom documenten aangeboden, zodat de bewindsvrouw op de hoogte is van de stand van zaken en over wat verkeerd is gegaan. Issa vroeg dat er in het vervolg vanuit het ministerie een strak beleid komt voor sportbonden wat betreft besteding van de subsidiegelden.

Er moet verantwoording plaatsvinden. Verder heeft Issa benadrukt, dat het niet alleen belangrijk is dat de relatie met het ministerie van ROS wordt voortgezet, maar ook geïntensiveerd wordt om de basketbalsport naar grotere hoogtes te tillen.

VANDAAG