Sport in Coronie moet terug naar glorietijden

Sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw tijdens zijn werkbezoek aan Coronie. Foto: ROS
Print Friendly, PDF & Email

Het sportbeleid in Coronie richt zich op de terugkeer van de glorietijden. Dit kwam naar voren bij het bezoek van sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw aan het district. In de discussie over het oppakken van de sportactiviteiten werd door districtscommissaris (dc) Maikel Winter en plaatselijke deskundigen gememoreerd hoe Coronie grote zonen en dochters heeft voorgebracht in de sport.

De aanpak die door de sportdirecteur is voorgesteld om samen met Coronie te kijken naar de richting die moet worden opgegaan, draagt de volle goedkeuring en ondersteuning van de dc en de lokale afdeling van Sportzaken. Voor de structurele aanpak werd door beide functionarissen een intentieverklaring getekend, die in grote lijnen de samenwerking moet bewerkstelligen.

De burgervader ontving een exemplaar van het Gericht Nationaal Beleid, welke als leidraad zal dienen om te komen tot een specifiek sportplan voor het district. De lokale afdeling van Sportzaken zal getrokken worden door Lucenda Verwey, die mag rekenen op een aantal recreatie-sportleiders die het uitgezette beleid zullen uitvoeren.

Na de discussies zijn diverse sportaccommodaties en ruimten bezocht, waarbij de huidige situatie werd bekeken. Het is duidelijk dat deze accommodaties gerenoveerd moeten worden om de geplande sportactiviteiten te kunnen organiseren.

De gezamenlijke aanpak hiervan is een essentieel onderdeel voor het succes. Met het bezoek aan Coronie is de aanzet gegeven voor de terugkeer van bruisende activiteiten in het district en de terugkeer van de glorietijd van sport.

VANDAAG