Directeur Belastingdienst: btw biedt vele voordelen voor Suriname

Roy May, directeur van de Belastingdienst. Foto: NII
Print Friendly, PDF & Email

De belasting op de toegevoegde waarde (btw) biedt vele voordelen voor ons land. Enkele daarvan is het feit dat de opbrengsten ten opzichte van de inkomstenbelasting stabieler zijn. Vanwege het grotere heffingsbereik zijn de opbrengsten hoger dan de overige belastingsoorten. Suriname is de enige lidstaat van de Caricom die deze heffing nog niet toepast.

Roy May, directeur van de Belastingdienst, zegt aan het NII dat de omzetbelasting vervangen moet worden door een belastingvorm die rechtvaardiger is. Bij de omzetbelasting wordt een groep ondernemers niet belast. De btw zal daarin verandering brengen. Uit ervaring in andere landen blijkt dat dit systeem beter werkt. Bovendien ontvangt de Staat meer inkomsten dan voorheen het geval. Op dit moment brengt de loonbelasting het meeste op voor de overheid.

May geeft aan dat er geen prijsverhogingen volgen met de invoering hiervan. De btw is er juist om fiscaal neutraal te werken. Het streven is om per 1 juli 2018 met deze belastingvorm te komen. In die tussentijd wordt er keihard gewerkt om alles goed voor te bereiden. Er is volgens de directeur een implementatieteam dat dag en nacht werkt om dit alles op tijd rond te krijgen.

Tegelijkertijd met de invoering van btw, zal als compenserende maatregel, de belasting op inkomen (loonbelasting en inkomstenbelasting voor zelfstandigen) worden verlaagd. Met deze verlaging van de loon- en inkomstenbelasting wordt het besteedbaar inkomen van werkenden verhoogd.

Een belangrijk onderdeel van de btw is dat bepaalde goederen en diensten, die tot de eerste levensbehoeften behoren, vrijgesteld zullen worden van de btw. Het betekent: op deze goederen en diensten zal geen btw drukken.

Met name lagere inkomensgroepen zullen met deze vrijstellingen zoveel mogelijk moeten worden ontzien voor extra kosten van levensonderhoud door de btw. De gemeenschap kan voor informatie over de btw terecht op www.belastingdienst.sr.

VANDAAG