Nieuwe Juspol-minister wil strafbare feiten voorkomen

Pas beëdigde ministers. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De nieuwbakken minister van Justitie en Politie (Juspol), Stuart Getrouw, zal zich sterk maken voor de preventieve zorg binnen het justitiële en politieveld met name het voorkomen van strafbare feiten. Hij is zich er tevens van bewust dat de zware criminaliteit en drugsbestrijding aangepakt moeten worden.

“Verkeerscriminaliteit mag sowieso niet uit het oog verloren gaan,” zegt de minister tegenover Suriname Herald.

Hij zal er niet voor schromen om een beroep te doen op de samenleving om het Korps Politie Suriname (KPS) te ondersteunen. Het is een aangelegenheid dat samen gedaan en aangepakt moet worden, is hij van mening, want veiligheid is voor eenieder. Hij is positief gestemd en is ook ervan verzekerd dat hij samen met zijn team goede resultaten zal boeken binnen de kortst mogelijke tijd.

Zijn achtergrond en ervaring wil hij zeker meenemen in zijn ministerschap. Hij heeft namelijk 24 jaar gewerkt bij het KPS, daarna heeft hij drie jaar in de luchtvaartveiligheid bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) gewerkt en ook als airport security officer bij Airport Management. Hij heeft ook vier jaar mogen werken als legal officer bij de Stichting Volkskredietbank. Behalve politionele en juridische achtergrond, heeft hij ook nog de expertise van bankwezen, zegt hij. “Alles dat ik heb kunnen opdoen aan expertise zal ik goed kunnen vervatten in mijn nieuwe job,” zegt de Juspol-minister.

Getrouw vertelt dat het een bewuste keus was om het ministerschap te aanvaarden. “Ik ga ervoor,” zegt hij, want de samenwerking is er en ondersteuning krijgt hij. Er is een beroep op hem gedaan, dus sowieso zal hij er gevolg aan geven om een bijdrage te leveren aan de Surinaamse natie.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG