Kranslegging bij monument Bastion Verre

Vandaag herdacht het Comité en de Commissie van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld het heengaan van hun geliefden tijdens de Binnenlandse Oorlog. Foto: Suriname Herald

Vandaag herdacht het Comité en de Commissie van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld het heengaan van hun geliefden tijdens de Binnenlandse Oorlog. Er werden kransen gelegd bij het monument Bastion Verre, waarna er een verzoeningsloop was over het verzoeningspad naar het monument van alle Surinamers die zijn komen te ontvallen tijdens de Binnenlandse Oorlog.

Mouiinga Aboikoni-Linga, lid van de commissie, zegt tijdens haar speech dat dit initiatief geïnspireerd is geworden door Stanley Henckeman, directeur van het Institute for Justice and Reconciliation in Zuid-Afrika. Nadat hij vertelde dat er in Zuid-Afrika een soort verzoeningspad is gemaakt tussen twee gedenkmonumenten van de “witte” en “zwarte” Afrikanen die met elkaar in oorlog waren, is het bestuur in Suriname er ook toe overgestapt om een verzoeningspad aan te leggen tussen onze twee gedenkwaardige monumenten.

Het doel van het pad is om de pijn en het leed van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld met elkaar te verbinden in plaats van die gescheiden te houden.

Mike Noersalim, minister van Binnenlandse Zaken, zei dat in de zoektocht naar verwerking van het verleden Suriname niet het enige land op de wereld is. Sedert de jaren ‘80 hadden tientallen landen als waarheidscommissies gefunctioneerd die vaak een proces tot verzoening als doel hadden. Ook in Suriname is de discussie nog in volle gang hoe men om moet gaan met het verleden. Iedereen heeft zijn eigen tijd en ruimte nodig om het verleden te verwerken.

De bewindsman voerde aan dat de regering middels nationale monumenten, verontschuldigingen en publieke ceremonies duidelijk aangeeft dat zij alle aandacht heeft voor dit vraagstuk.

Na de toespraken en kransleggingen ging het gezelschap dat bestond uit vicepresident Ashwin Adhin en enkele schoolkinderen, maar ook leden van het comité en de commissie richting de Waterkant om ook daar enkele kransleggingen te doen.

Later op de dag zouden er ook kransleggingen plaatsvinden bij het monument aan de Gravenbergstraat bij het Memre Buku-kazerne. Het volgende evenement hieromtrent vindt morgen plaats te Redi Doti, waarbij er ook kransleggingen zullen plaatsvinden. Hierbij zal president Desi Bouterse aanwezig zijn.

Priscilla Williams

VANDAAG