PL opent weekendwinkel om samenleving tegemoet te komen

PL-voorzitter Paul Somohardjo. Foto: PL

Om in deze moeilijke tijd de samenleving tegemoet te komen, opent de Pertjajah Luhur (PL) zaterdag haar weekendwinkel, waar zij vijftig stuks goederen tegen de kostprijs zal verkopen. Dit zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo in gesprek met Suriname Herald.

De goederen zijn onder andere: rijst, spijsolie, sardines, groente en vis. In de winkel zullen ook andere artikelen tegen de normale prijs worden aangeboden. “We gaan geen pakketten verstrekken, maar mensen leren om zelfstandig te zijn. Landbouwers die producten hebben, mogen die aan ons verkopen en wij verkopen die verder tegen de kostprijs,” legt Somohardjo uit.

Zo is rijst in een bulkverpakking in Nickerie gekocht en die zal vervolgens in kleinere verpakkingen doorverkocht worden. Tweehonderd kernleden zullen beurtelings de winkel onder hun toezicht hebben.

“We mogen een verlies lijden van ongeveer SRD 1000, maar niet meer dan dat. Dat geld zullen we moeten besteden aan bijvoorbeeld benzine voor het ophalen van de producten,” rekent Somohardjo uit. Hij benadrukt daarbij dat de winkel er niet is om winst te maken, maar hij draagt een sociaal karakter. De weekendwinkel is elke zaterdag en zondag open van 9.00 uur-16.00 uur en is toegankelijk voor eenieder.

De PL-voorzitter zegt dat het een pilotproject is. Het ligt in de bedoeling om het in de andere districten te introduceren. Een ander project waarmee de partij zich bezighoudt, is sociale instellingen wekelijks gedenken. “Wij zouden graag willen koken voor wees- en bejaardentehuizen. Wij geven de spullen aan de kernen, die zullen koken en de tehuizen extra verwennen,” geeft Somohardjo aan.

Intussen gaat het politieke werk door. De partij zal binnenkort overgaan tot het installeren van ressortbesturen. Wanica bijvoorbeeld telt zeven ressorten en van elk zal een ressortbestuur worden samengesteld. Daarna zal een districtsbestuur worden geïnstalleerd en van daaruit zal men overgaan tot het samenstellen van het hoofdbestuur, waarvan de verkiezingen in december dit jaar zullen plaatsvinden.

Somohardjo benadrukt dat in de besturen personen zullen worden opgenomen die niet alleen in naam actief zijn, maar die zich ook daadwerkelijk inzetten. Voorts zullen lezingen en trainingen worden verzorgd aan personen die de partij straks zullen vertegenwoordigen op ressort-, districts- en parlementair niveau. “Voor ons is het belangrijkste het voorkomen van verraad. Daarom is een advocaat nu bezig met het kaalplukcontract,” zegt Somohardjo. Mensen kunnen nog wel overlopen, maar dan zullen zij zich blauw betalen, merkt de PL’er op.

Ook de partij die de “overloper” accommodeert, zal moeten betalen, meent hij. Het gevaarlijkste voor ons is dat wanneer iemand weer overloopt, men de partij niet meer zal vertrouwen. Daarom geven we daar de hoogste prioriteit aan. Iemand kan een titel hebben, maar moet ook betrouwbaar zijn. De ressortraads- en districtsraadsleden zijn ook belangrijk, want ook die moeten betrouwbaar zijn. Zij moeten in staat zijn de idealen van de partij na te leven, aldus Somohardjo.

Raoul Abisoina

VANDAAG