VHP geeft donatie aan vissersgezinnen zeepiraterij

Elf nabestaanden en overlevenden van de visserstragedie op zee hebben elk SRD 1000 en US$ 100 gekregen van de VHP. Foto: VHP

Op woensdag 27 juni heeft de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) een donatie gegeven aan vissersgezinnen. Ondervoorzitter van de partij, Asiskumar Gajadien, memoreerde de barbaarse overval van de zeepiraten op vissers in onze territoriale wateren. Hij zei dat de VHP meeleeft met de slachtoffers en nabestaanden.

Direct nadat het bekend was dat er een gruwelijke overval had plaatsgevonden, had de VHP er direct werk van gemaakt om samen met enkele ondernemers de slachtoffers hulp te bieden. Ondernemers en structuren in New York, die een goede band hebben met de VHP hebben ook ondersteuning geboden.

VHP-voorzitter Chan Santokhi hield de aanwezigen voor dat de partijleden in Stichting de Olifant aanwezig zijn om steun en respect te tonen voor mannen en vrouwen die zwaar werk doen, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden. Medeburgers die vaak onzichtbaar bezig zijn en hun bijdrage leveren aan onze samenleving en economie.

De vissers zorgen ervoor dat er vis op tafel is voor de burgers. En voor anderen dat ze op feestjes kunnen genieten van jumbo garnalen. Sommige van deze vissers hebben onlangs een hoge prijs betaald tijdens hun werk. Ze hebben betaald met hun leven.

De kwaliteit van een samenleving wordt onder andere bepaald door de wijze waarop we met elkaar omgaan. De wijze waarop we voor elkaar zorgen. Vanuit de overheid verwachten we bescherming tegen onrecht en ongelijkheid. Als samenleving moeten we fatsoenlijk met elkaar omgaan, aldus de VHP.

Als politieke partij neemt de VHP ook haar verantwoordelijkheid, stelt zij. “Dat doen we door te vechten voor goed en verantwoordelijk beleid, door positief bij te dragen aan goede wetten en door hoop en richting te geven aan de burger. Dat doen we via onze netwerken. Bijvoorbeeld door onze landgenoten in het binnenland perspectief te bieden op inkomen en arbeid met onze projecten in verschillende districten.”

Santokhi voert aan: “We zijn hier om steun te geven aan de slachtoffers en nabestaanden van de gewelddadige zeepiraterij, waarbij vele doden en gewonden zijn gevallen. Nog steeds worden vissers vermist. Het is duidelijk dat de overheid tekort is geschoten om deze mensen te beschermen. En we hebben gemerkt dat ook in de nazorg onvoldoende is gedaan om hen te helpen. Dat past niet in ons beeld als partij hoe we met elkaar omgaan. Deze slachtoffers en nabestaanden verdienen steun. Niet alleen met woorden, maar ook met daden.”

Binnen de mogelijkheden van de VHP is een actie gestart om financiële steun te bieden. Het heeft geleid dat aan elf nabestaanden en overlevenden van de visserstragedie op zee, elk SRD 1000 en US$ 100 is gedoneerd.

Het is onze wijze om niet alleen in woord solidariteit te betuigen, maar ook concreet steun te bieden. We hopen dat dit anderen ook inspireert om bij te springen. Bovenal roep ik de regering op, om deze vissers effectief te steunen. Niet alleen, omdat het haar taak is, maar ook vanwege het grote nationale belang van de visserij voor ons land, aldus de VHP-voorzitter.

VANDAAG