Kapitein Banda wil economische zone voor Bernharddorp

Kapitein van Bernharddorp Lloyd Banda. Foto: Suriname Herald

De bewoners van Bernharddorp willen een economische zone hebben om aan landbouw te kunnen doen. De kapitein van het dorp, Lloyd Banda, legt uit dat het niet beschikken over een eigen economische zone als een grote bottleneck wordt gezien.

In gesprek met Suriname Herald geeft hij aan dat de bewoners al jaren eigen ondernemers willen zijn, maar geen grond daarvoor hebben. Met landbouw en veeteelt kunnen ze zelf groenten en andere producten produceren, zodat ze die verder kunnen verkopen. “We willen economische vooruitgang brengen voor het dorp en daarvoor hebben we grond nodig,” zegt de kapitein. Het streven is om minimaal 8000 hectare te kunnen krijgen van de overheid.

Dit is een van de redenen waarom Bernharddorp uit de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS) is gestapt. Als dorpshoofd zag hij dat er jaar in en jaar uit geen vooruitgang kwam in zaken die betrekking hadden op de dorpen. Door zich aan te sluiten bij de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) hoopt hij dat er hier een verandering in komt.

Banda zal zijn aanvraag van een stuk perceel voor het dorp via de OIS richten aan de regering. “We willen niet als bedelaars gaan bedelen voor grond,” zegt hij. Het moet als een collectief gaan gebeuren en hij zal daarom zijn volle ondersteuning geven aan de OIS.

Momenteel wonen er tussen de 1800 tot 2000 bewoners in het dorp, zegt de kapitein. Vooralsnog is er geen sprake van jongeren die het dorp verlaten om elders te gaan wonen en te werken. Dat neemt volgens Banda niet weg dat het niet zal gebeuren. Naar zijn zeggen moeten de faciliteiten aanwezig zijn om de jongeren in het dorp te behouden en dan gaat het om werkgelegenheid.

Ook ziet hij graag dat er een fonds in het leven wordt geroepen voor de schoolgaande jongeren, want het wordt met de dag zwaarder voor de ouders om hun kinderen naar school te kunnen sturen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG