DNA-lid Wangsabisari: aanpassen Kieswet nodig; huidige Kieswet discrimineert

Assembleelid Oesman Wangsabesari (NDP). Foto: DNA

De huidige vorm waarin de kiesregeling momenteel verkeert, werkt nadelig en is discriminerend. Vooral in sommige gevallen na de verkiezingen was dat duidelijk te merken, zegt het assembleelid Oesman Wangsabisari (NDP), in gesprek met Suriname Herald.

Hij is ook lid van de commissie van rapporteurs in De Nationale Assemblee (DNA), die de wetten moet onderzoeken om de pre-electorale samenwerking tussen politieke combinaties tegen te gaan.

“Er is iets aan de hand met de kiesregeling; er zitten tal van onvolkomenheden daartussen en dat is uitgewezen bij de verkiezingsresultaten. Die zaken moeten onderzocht en veranderd worden,” merkt de politicus op.

Wangsabisari geeft aan dat de opdracht van de commissie een algemene opdracht is. Haar taak is om de wetten te onderzoeken. Na het onderzoek worden ze behandeld in DNA.

Er is een wetsvoorstel ingediend voor de wijziging van de Kieswet en daar wordt aan gewerkt. Wat de inhoud betreft zal de commissie die te zijner tijd via haar werkwijze bekendmaken aan de gemeenschap, voert het assembleelid aan.

“Ik kan niet veel uitweiden over de stand van zaken met betrekking tot dat wetsvoorstel, vanwege de gemaakte afspraken binnen de commissie,” aldus Wangsabisari.

Simone Awanna

VANDAAG