Presidentiële commissie ziet geen nut om weer te praten met politieke partijen

Wijdenbosch geeft een toelichting op de werkzaamheden van de presidentiële commissie Evaluatie Kiesstelsel. Foto: Suriname Herald

Het is voor de presidentiële commissie Evaluatie Kiesstelsel niet relevant om weer met de politieke partijen die kanttekeningen plaatsten over de wijziging van het kiesstelsel, te praten. De commissie heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de voorstellen van de wijziging van de Kieswet, maakte oud-president Jules Wijdenbosch, voorzitter van de commissie, journalisten duidelijk tijdens een persconferentie.

Ook het eventueel terughalen van de wetsontwerpen om meer aanpassingen eraan toe te voegen, is geen aangelegenheid van de commissie, benadrukte hij. Dat is een aangelegenheid die de regering regardeert. Naar zijn zeggen zouden de partijen die kritiek hebben alsnog een voorstel tot wetswijziging kunnen richten aan De Nationale Assemblee (DNA). In deze heeft het parlement het laatste woord, benadrukt de oud-president. Het wetsontwerp om te komen tot de wijziging van de kiesregeling ligt al bij DNA.

Het is een mogelijkheid dat de commissie de nieuwe aanvullingen van politieke partijen kan meenemen en voorstellen kan doen aan de regering. Echter, zij is nog altijd van oordeel dat politieke partijen twee en een half jaar de mogelijkheid hebben gehad om voorstellen te doen. Toen de commissie uitkwam met haar evaluatierapport hebben alle partijen het rapport toegestuurd gekregen. Toen waren er geen reacties op hetgeen is vervat in het eindrapport. Nu krijgt de commissie politieke partijen die plotseling wijzigingen willen voorstellen, terwijl ze alle mogelijkheid daartoe hebben gehad.

Om te komen tot het rapport hebben er consultaties en bijeenkomsten plaatsgevonden waaraan de partijen die hebben meegedaan aan de verkiezingen van 2015 hebben geparticipeerd. Van de negentien partijen die de verkiezingen in zijn gegaan, hebben zeventien meegedaan aan de eerste bijeenkomst op 22 juli 2016.

Wijdenbosch is het er niet mee eens dat gezegd wordt dat de wijziging nu pas komt, omdat de verkiezingen in 2020 plaats zullen vinden. Hij voert aan dat naar aanleiding van ernstige inhoudelijke bedenkingen van politieke partijen en maatschappelijke organisaties over bepaalde bepalingen in het kiesstelsel, president Desi Bouterse de commissie heeft ingesteld om het kiesstelsel te evalueren.

Vishmohanie Thomas

Eindrapport presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelsel 2018 (.pdf)

VANDAAG