Bouva: 8-decemberstrafproces nog niet voltooid, ondanks Amnestiewet

Melvin Bouva. Foto: Suriname Herald

Het 8-decemberstrafproces is nog niet volledig voltooid, ondanks de Amnestiewet door het hoogste college van staat is aangenomen; het proces gaat onverkort door, zegt de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, tegenover Suriname Herald.

Bouva geeft aan dat er een verschil van mening is over het besluit van de rechterlijke macht en dat van de wetgevende macht. De gewijzigde Amnestiewet zou gerespecteerd moeten worden, meent hij.

“Het is dezelfde wet die zegt dat De Nationale Assemblee de bevoegdheid heeft om amnestie te verlenen en wanneer het gebeurt dan wordt er daar geen gehoor aangegeven. Het is dezelfde Grondwet die het ene zegt en het andere bedoelt,” legt Bouva uit.

In 2012 had De Nationale Assemblee de Amnestiewet gewijzigd. Desondanks vindt de voortgang plaats van het 8-decemberstrafproces. De krijgsraad had toen te kennen gegeven dat er een Constitutioneel Hof moest komen om het 8-decemberstrafproces in behandeling te nemen, merkt Bouva op. Nu vraagt hij zich af hoe de krijgsraad een vonnis zal uitwijzen.

Er zal eventueel een uitspraak volgen van de rechterlijke macht. Dat betekent dat het proces nog niet is voltooid, maar juridisch wordt er gekeken naar wet en recht. Een lopend proces kan niet onderbroken worden, maar hij blijft erbij dat het om dezelfde Grondwet gaat die heeft bepaald. Als het hoogste college van staat een wet heeft aangenomen, dan is dat op basis van de Grondwet, vervolgt hij.

Bouva voert aan dat het parlement zich nog niet heeft beraden over deze kwestie. Er is een verdeling binnen de trias politica (wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht) als het gaat om de verantwoordelijkheden. Elke macht heeft zijn verantwoordelijkheid en die moet behouden worden. Elke uitspraak dient gerespecteerd te worden, meent Bouva.

Het 8-decemberstrafproces is al elf jaar gaande.

Simone Awanna

VANDAAG