Elliot, vertegenwoordiger der Kwinti’s: gezamenlijke optrek marrongroepen zal voor betere resultaten zorgen

Logo VSG

De overheid worstelt al jaren met het grondrechtenvraagstuk en het kan nog steeds niet worden opgelost. Hariri Elliot, die namens de marronstam der Kwinti’s deelnam aan de dialoog over de grondrechten, die gisteren werd gehouden in het Lalla Rookh-gebouw, merkt op dat alle neuzen dezelfde kant op moeten. De binnenlandbewoners mogen niet meer verdeeld optrekken als het gaat om de grondrechten. Zonder bundeling zal dit vraagstuk nog lang niet worden opgelost, stelt Elliot.

Hij vertegenwoordigde de Kwinti’s namens de hoofdkapitein. Verder gaf hij aan dat er een beroep op hem is gedaan om deel te nemen namens de Kwinti’s vanwege het overlijden van het stamhoofd. Naar zijn zeggen heeft de groep weinig informatie over de grondrechten. De Kwinti is een van de kleinste marrongroepen en is verspreid. Het bundelen gaat dan moeilijk. Elliot geeft echter aan dat de mogelijkheden worden bekeken om de groep erbij te betrekken.

Het grondgebied der Kwinti’s moet beschermd worden tegen indringers. Als er concessies worden uitgegeven dan verliezen we alles, aldus Elliot.

Kapitein Thomas Joekoe van Cottica vindt dat het Saamaka-vonnis uitgevoerd dient te worden. Ook vindt hij dat er meer kapiteins moeten deelnemen aan de dialoog. Het binnenland heeft ongeveer negenhonderd kapiteins en slechts twintig hebben deelgenomen, merkt hij op.

Gisteren had de Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG) met ondersteuning van het Amazone Conservation Team een dialoogsessie gehouden voor de Saramaccaanse gezagdragers, waarbij er van gedachten werd gewisseld over de grondrechten. Tijdens de sessie moesten de deelnemers in groepsverband discussiëren over de vraagstellingen die geponeerd werden.

Een van de vraagstelling ging over: hoe verder als het grondrechtenvraagstuk wordt goedgekeurd.

De dialoogsessie van de marronorganisaties was bedoeld om met elkaar te brainstormen. De resultaten zullen eerst verwerkt worden in een rapport. Vervolgens wordt dat overhandigd aan president Desi Bouterse.

Simone Awanna

VANDAAG