Strijdbijl niet begraven met vertrek Valies uit BvL-ALS

Reshma Mangre officieel BvL-ALS-voorzitter. Foto: Suriname Herald

Met het vertrek van Wilgo Valies als voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) is de strijdbijl niet begraven. Indien nodig zal die worden opgepakt, zegt de nieuwe BvL-ALS-voorzitter, Reshma Mangre, vandaag tijdens een persconferentie. Zij werd vandaag officieel geïntroduceerd als de nieuwe BvL-ALS-voorzitter. Dinsdag vond de officiële overdracht plaats.

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Lilian Ferrier, wordt volgende week middels een brief op de hoogte gesteld van de nieuwe ontwikkeling binnen de BvL en ALS. Mangre geeft aan dat er tevens gevraagd zal worden om het bestuur te ontvangen samen met de nieuwe voorzitter om officieel kennis te maken en afspraken te maken voor de verdere dialoog.

Mangre benadrukt dat ze een grote voorstander is van dialoog en constructief overleg. Duurzame oplossingen kunnen volgens haar niet bereikt worden in een strijdarena. Ze is ervan overtuigd dat heel wat problemen binnen het onderwijs opgelost kunnen worden als partijen duidelijk en goed met elkaar communiceren.

Valies die bijkans 29 jaar als vakbondsvoorzitter heeft gefunctioneerd, bedankt de samenleving voor haar ondersteuning. Volgens hem is het de tijd voor ‘something new’ en hij is blij met Mangre als nieuwe voorzitter. Hij benadrukt dat zij door de leerkrachten over de gehele linie wordt gedragen en wordt ondersteund.

Valies heeft het vakbondswerk gedaan met de overtuiging om een bijdrage te leveren aan het onderwijs en de positieverbetering van de leerkrachten. Als gewezen voorzitter heeft hij minder prettige momenten ervaren met het onderwijsministerie en de regering. Volgens hem was het niet altijd eenvoudig geweest om te dealen met zulke situaties.

Mangre voerde aan dat ze al deel uitmaakte van het hoofdbestuur en doorgaat met de continuering van het beleid en bestuur. Als voorzitter zal ze zich sterk maken voor de positieverbetering van de leerkrachten. Het gaat volgens haar om een belangenorganisatie die zich niet alleen bezig houdt met materiële belangen, maar ook streeft naar kwaliteit van het onderwijs. Zij zal een aantal zaken voorleggen aan het MinOWC zoals meer betrokkenheid. Ook de leerkrachten moeten gehoord worden. Voorts dat zij medezeggenschap hebben wanneer het gaat om onderwijsinhoudelijke vraagstukken.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG