Politie gaat foutparkeerders bekeuren

Politie

De politie van het ressort Centrum, Algemene Surveillancedienst en de Bikers Unit zal de voertuigen die op de verhoogde voetpaden, verhoogde bermen en oversteekplaatsen voor voetgangers geparkeerd staan, wegslepen en de overtreders bekeuren.

Wettelijk is bepaald dat er aan de uiterst linkerzijde van de weg, dit bekeken vanuit de rijrichting, geparkeerd wordt. Dit kan echter verboden worden, doordat de overheid verkeersborden plaatst. Een voorbeeld daarvan zijn de wachtverbodsborden die bijvoorbeeld aan de Henck Arronstraat, de Waterkant, de Keizerstraat tussen de Waterkant en de Domineestraat en andere wegen geplaatst zijn.

Vooral autobestuurders hebben de slechte gewoonte om hun voertuigen op het verhoogde voetpad bij het Kerkplein te parkeren. De voetgangers worden door dit gedrag van de auto-, bromfiets- en motorfietsbestuurders gehinderd, waardoor zij gedwongen worden om op de rijbaan te lopen met alle gevolgen van dien, aldus de politie.

VANDAAG