Sewcharan: politieke rechten burger geschonden

De wijziging van de Kiesregeling is in strijd met de Grondwet van Suriname. Dit zegt Gerold Sewcharan, voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), in gesprek met Suriname Herald. Hij vindt het ondemocratische gedrag van de Nationale Democratische Partij (NDP), om zo kort voor de verkiezingen de Kieswet te wijzigen. De politieke rechten van de burger worden op deze manier geschonden. Ook is het niet juist volgens de bestuurs- en regeringsvorm van Suriname. Het is staatsrechtelijk niet juist, stelt Sewcharan.

Hij noemt de voorgenomen wetswijzigingen meer dan ondemocratisch. “Het is in strijd met de Grondwet. Het is in strijd met hogere regelgeving om in zo een situatie de Kieswet te gaan wijzigen. Een zittende regering wil kort voor de verkiezingen aan het kiesstelsel gaan sleutelen en dat kan niet. Het kiesstelsel is een fundamenteel onderdeel van de politieke democratie. Wil men het kiesstelsel gaan wijzigen, dan moet er een brede discussie daarover gevoerd worden. De periode voor wijziging van de wet, is kort. Er is sprake van democratie wanneer de stem van eenieder geldig is,” merkt de PRO-voorzitter op.

Volgens Sewcharan wil de NDP wijzigingen in de kieswetgeving doorvoeren, omdat dit in haar voordeel is. Als je iets wilt wijzigen aan het kiesstelsel moet je niet slechts werken aan zaken die voor jou voordelen opleveren. Eenieder moet er voordeel aan hebben, geeft Sewcharan aan. “Twee en halfjaar is te kort om het kiesstelsel te wijzigen. De voorbereidingen kunnen vanaf nu getroffen worden en gaan dan de eerstvolgende verkiezing in, maar niet voor de komende verkiezing.”

Inmiddels heeft president Desi Bouterse drie wetsontwerpen naar De Nationale Assemblee gestuurd voor het wijzigen van de Kiesregeling en de Grondwet.

Wijzigingsvoorstellen
In het eerste wetsontwerp stelt de regering voor om artikel 163 van de Grondwet te wijzigen, waarbij de ressortraden via het stelsel van evenredige vertegenwoordiging worden gekozen. Thans worden de ressortraden via het stelsel van personenmeerderheid gekozen.

Met het tweede wetsontwerp wil de regering het veel besproken artikel 7 van de Kiesregeling schrappen. Hiermee is er geen mogelijkheid meer voor politieke organisaties om in combinatieverband aan de verkiezingen deel te nemen.

Met het derde wetsontwerp wil de regering de 1-procentregeling die in artikel 8 lid 1b van het Decreet Politieke Organisatie is opgenomen, laten vervallen. De regering wil af van deze regeling, omdat vooral de kleine partijen fictieve ledenlijsten indienen. De 1-procentregeling zou in de praktijk niet werken.

Sewcharan ziet de wijzigingsvoorstellen als tegenwerking voor politieke partijen zoals de PRO. De coalitie wil de nieuwe politieke partijen de kans ontnemen om zetels te verwerven in het parlement door wetswijzigingen door te voeren.

Simone Awanna

VANDAAG