Assembleelid Cotino: onderwijsaanbod moet aangestuurd worden op arbeidsmarkt

Assembleelid Rossellie Cotino. Foto: Suriname Herald

Om het beroepsonderwijs beter af te stellen op de arbeidsmarkt, is het dan goed om het onderwijsaanbod daarop aan te sturen. Dit gaf de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Rossellie Cotino (NDP), te kennen bij de behandeling van de ontwerpwet houdende instelling van de Suriname National Training Authority oftewel Wet Suriname National Training Authority (SNTA-wet).

Met deze wet wordt beoogd om het beroepsonderwijs en de training in Suriname te verbeteren en wel zodanig dat deze beroepsopleidingen en beroepsgerichte trainingen beter kunnen aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Regeringen hadden vooraf al een poging gewaagd om deze wet van de grond te krijgen, gaf Cotino aan. Vanwege op een lopende redenen is dat niet gelukt. Er wordt wederom een kans gewaagd deze wet tot stand te brengen.

De parlementariër voerde aan dat de regering serieus het voornemen heeft om de SNTA-wet af te kondigen. Natuurlijk moet die goedgekeurd, aangenomen en afgekondigd worden. Dit voornemen staat niet op zich, is ze van oordeel. Het is als gevolg van het commitment dat Suriname heeft met de Caribbean Association of National Training Authorities (Canta). Net als alle andere landen die zich hebben aangesloten als lid van de Canta heeft Suriname de plicht om een nationale trainingsautoriteit in te stellen.

De Suriname National Training Authority zal onder toezicht van een bestuur opereren, terwijl de directie belast zal zijn met de dagelijkse leiding. Zij zal erop toezien dat de opleidingsinstituten en aangeboden trainingen die te maken hebben met het beroepsonderwijs voldoen aan de kwaliteits- en efficiëntie-eisen. Opleidingsinstituten kunnen na aanvraag in aanmerking komen voor een keurmerk dat drie jaar geldig zal zijn. De natuurlijke personen die beroepsgerichte trainingen aanbieden, kunnen na de aanvraag ook in aanmerking komen voor een certificaat. Het keurmerk en de certificaten zullen in een openbaar register bijgehouden worden.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG