Campagne ‘Stop Human Trafficking’ van start; vele gevallen van mensenhandel genoteerd

Minister Stuart Getrouw en Lucretia Redan, onderdirecteur Operationele Diensten tevens voorzitter van de commissie Trafficking In Person (TIP), tijdens de persconferentie. Foto: Suriname Herald

Veertig niet Surinaamse minderjarige kinderen die zonder begeleiding waren, zijn de afgelopen periode opgepakt en ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Samen met de diverse consulaten en ambassades zijn de kinderen teruggestuurd naar hun wettelijke vertegenwoordigers. Hiermee onderstreept Lucretia Redan, onderdirecteur Operationele Diensten tevens voorzitter van de commissie Trafficking In Person (TIP), de ernst van mensenhandel tijdens een persconferentie op het ministerie.

Vrijdag vond de launch plaats van de campagne ‘Stop Human Trafficking, kijk om je heen, doe er wat aan’. Met de campagne wil het ministerie meer aandacht vragen voor dit vraagstuk en wil ook bewustwording hiervoor creëren. Het is de bedoeling om de slachtoffers een handreiking te doen, waarbij ze zelf naar de hulplijn 155 kunnen bellen. Ook personen die enige vorm van mensenhandel waarnemen in hun omgeving kunnen bellen op de hulplijn. De meeste vormen van mensenhandel die zich voordoen in Suriname zijn seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

Juspol-minister Stuart Getrouw geeft te kennen dat de campagne gevoerd zal worden door het uitzenden van verschillende voorlichtingsprogramma’s die via verschillende mediahuizen uitgezonden zullen worden. Daarnaast zullen folders worden verdeeld en informatie worden verschaft op alle grensposten en risicogebieden.

Vrijdag heeft de onthulling plaatsgevonden van een billboard op de hoek van de Gompert – en Gijsbertusstraat. Volgens hem komt het probleem van mensenhandel vaker voor dan men zou denken. Slachtoffers van mensenhandel kunnen overal in het land worden voorkomen; het is de taak van de overheid, de samenleving en buurlanden alsook de internationale gemeenschap om hier een einde aan te brengen.

Redan verduidelijkt dat mensenhandel en -smokkel niet hetzelfde zijn. Deze twee aspecten worden vaak genoeg met elkaar verward. Mensensmokkel is het helpen van mensen, waardoor zij zich illegaal toegang tot of doorreis door een land kunnen verschaffen. Migranten kiezen en betalen hier doorgaans zelf voor. Mensensmokkel is een misdaad tegen de staat. De aanpak van mensensmokkel maakt onderdeel uit van het migratiebeleid, geeft ze te kennen.

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel die mensen uit te buiten. Dit hoeft niet grensoverschrijdend te zijn. De uitbuiting is de kern van mensenhandel. Het gaat hier om een misdaad tegen de persoon, verduidelijkt Redan.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG