NPS krijgt ondersteuning van Frambo-Nederland

NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft via een live verbinding actiepunten en initiatieven besproken met Frambo-Nederland. Rusland zegt de inspanningen van Frambo-Nederland en de betrokkenheid zeer te waarderen en staat open voor intensief contact.

Frambo-Nederland is een initiatief van sympathisanten in Nederland, die de visie en missie van de moederpartij, Nationale Partij Suriname (NPS), onderschrijven en ondersteunen. Frambo-Nederland wil zoveel Surinamers in Nederland betrekken, die zich verbonden voelen met het thuisland en de NPS een warm hart toedragen.

De betrokkenheid kan zowel in materieel als geestelijk opzicht zijn zoals meedenken over het evalueren en aanscherpen van de huidige partijdoelstellingen, het samenstellen van het verkiezingsprogramma, het invulling geven aan de uitvoering daarvan en het ondersteunen van de actuele politiek van de NPS.

Frambo-Nederland is ook actief op Facebook. Op de Facebookpagina worden de leden op de hoogte gehouden van alle partijactiviteiten.

VANDAAG