Organisaties private sector nog steeds voorstander van ratificatie EPA

Het kantoor van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Foto: VSB

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Federatie Surinaamse Agrariërs, de Surinaamse Seafood Associatie, de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, de rijstsector en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven hebben de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Simons, de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan heden een schrijven doen toekomen, waarin een opheldering wordt gegeven van artikel 19.5 en soortgelijke artikelen vervat in de Economic Partnership Agreement (EPA).

Het was ons als stakeholders namelijk reeds geruime tijd bekend, dat artikel 19.5 van de EPA en soortgelijke artikelen geïnterpreteerd werden als te zijn een barrière voor wat het
aangaan van handelsovereenkomsten door Cariforum-lidlanden betreft, dus ook Suriname, met andere belangrijke handelsmachten, omdat de Europese Unie eerst dwingend geconsulteerd zou moeten worden, aldus de private sector.

Artikel 19.5 geeft echter eenvoudig gezegd aan, dat Cariforum-lidlanden, indien ze na ondertekening van de EPA een handelsovereenkomst aangaan met een belangrijke handelsmacht en geen most favored nation treatment willen toekennen aan de Europese Gemeenschap (EC), met de EC in overleg zullen treden over het niet toekennen van de most favored nation treatment. Het most favored nation treatment-principe houdt in, dat een land zijn handelspartners gelijk moet behandelen en niet mag discrimineren. Dit principe is geïncorporeerd in alle handelsverdragen op mondiaal, regionaal en subregionaal niveau.

Tijdens het Nationaal Post Cotonou Seminar, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat op 16 januari werd gehouden, was door het Cariforum-directoraat van het secretariaat van de Caribische Gemeenschap (Caricom) reeds duidelijk gemaakt, dat Cariforum-lidlanden vrij zijn om handelsovereenkomsten aan te gaan met wie ze willen en dat consultatie met de EU niet verplicht is, indien conform artikel 19.2 van de EPA het principe van most favored nation treatment wordt toegepast, aldus de organisaties van de private sector.

VANDAAG