Minister Tsang bespreekt financieringsmogelijkheden voor kmo’s

Minister Stephan Tsang (HI en T) bespreekt financieringsmogelijkheden voor KMO’s. Foto: HI en T

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) is geruime tijd bezig te kijken naar diverse mogelijkheden, om kleine- en middelgrote ondernemers (kmo’S) te begeleiden, te ondersteunen en te helpen aan startkapitaal voor het opzetten van hun onderneming. Het is namelijk bekend dat de kmo’s hier behoefte aan hebben, daar zij niet gemakkelijk een bedrijfskapitaal kunnen krijgen.

Maandag heeft het ministerie reeds een Memorandum of Understanding getekend met de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo G.A. Hierdoor kunnen diverse ondernemers uit de toerisme- en agrarische sector worden ondersteund en begeleid. Eventueel kunnen zij ook technische ondersteuning krijgen, alsook het gezamenlijk geven van educatie en trainingen.

Vorige week heeft minister Stephen Tsang van HI en T wederom een onderhoud gehad met de bankiersvereniging. Tijdens dit onderhoud kwamen onder andere aan de orde, de obstakels die kleine en middelgrote ondernemers ervaren bij het opzetten van een onderneming. De meest voorkomende klacht waarmee deze groep te kampen heeft, is het aspect “acces to finance”.

Minister Tsang gaf aan dat de rentes voor leningen bij de commerciële banken te hoog zijn. Middels incentives en slimme constructies zijn er voorstellen gedaan aan de bankiersvereniging om de risico’s en daarmee de rente van de commerciële banken omlaag te brengen. De bewindsman mikt op een rente beneden 10 procent voor leningen.

Hij vroeg ook aan de vereniging om na te gaan welke incentives kunnen meehelpen aan het verlagen van de rente. Volgens onderdirecteur Sheoraj Panday van de Hakrinbank zal dat wel een enorme uitdaging zijn, daar de percentages des bank worden vastgesteld.

Eblein Frangie, directeur van de Finabank, zegt dat de bank bereid is elke ondernemer te helpen, maar dat het wel van belang is dat ze er een goede administratie op na houden. Met de bankiersvereniging zijn er werkafspraken gemaakt om de voorstellen binnen de ledenvergadering bespreekbaar te maken.

“Inmiddels zijn er ook diverse conceptwetgevingen in de maak om onder andere te bevorderen dat roerende goederen als onderpand kunnen worden gebruikt. Dit, zodat de kredietgevers beter beschermd zullen worden en een aanvullende faciliteit hebben ter verruiming van de mogelijkheid om aan een bedrijfskapitaal te komen,” zegt minister Tsang.

Het kmo-fonds dat door de afdeling Onderdirectoraat Ondernemerschap wordt uitgevoerd, is in een transformatiefase en zal binnen niet al te lange tijd voortgaan in de samenwerking met het garantiefonds. Kleine en middelgrote ondernemers zullen binnenkort wederom hun projectvoorstellen kunnen indienen op het directoraat. De kmo’s zullen gedurende het gehele traject begeleid worden door de unit, waarna er een screening zal plaatsvinden. Na goedkeuring zal die doorgeleid worden naar de bank. Dit projectvoorstel wordt door de bank gescreend, waarna de ondernemer na goedkeuring van een door haar ingediend project in aanmerking komt voor een lening bij het fonds, tegen een laag rentepercentage.

VANDAAG